7 av 10 trafikkulykker skyldes vår egen atferd

2013 ser ikke ut til å bli et godt år med tanke på nedgangen i antall trafikkdrepte.

I 2010 ble 208 personer drept i norsk trafikk.
I 2011 ble 168 drept.
I 2012 ble 145 drept.

145 er fortsatt et svært høyt tall og man kan mangedoble antall tragedier dersom man teller de som sitter igjen med sine tap. Men, det positive er at antallet trafikkdrepte i Norge er mer enn halvert de siste 10 år, og på 80-tallet hadde vi over 400 drepte årlig. Tilbake i 1970 var tallet 560.


 2013-tallene viser foreløpig ikke en fortsettelse av den positive utviklingen for de siste årene. Sommermånedene juni, juli og august ga oss 25 flere drepte enn samme periode i fjor. Utviklingen har fortsatt i september, med dobbelt så mange omkomne som samme måned i fjor. Det er mer enn to måneder igjen av 2013, og allerede har vi over 145 trafikkdrepte.

Kjøres det for tøft i Norge?

Det er flest unge menn som omkommer i norsk trafikk – og de vanligste ulykkestypene er utforkjøringer og møteulykker. Årsakene er oftest for høy fart. I tillegg kommer ruskjøring og manglende bilbelte. Ca. 40-50 liv kunne vært spart årlig dersom alle brukte bilbelte.

Like vanlig som å si «ha det bra» er det å si «kjør forsiktig».
Har du reflektert over hva det vil si?
 
Mvh
Torstein Salvesen
Leder
Nullvisjonen i Lister
www.nullvisjonen-agder.no

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar