UngdomsprosjektUngdomsprosjektet kjøres i alle kommuner som er tilsluttet Nullvisjonen hvert år. Ferske bilførere 18-24 år kan kostnadsfritt bli med.
Meld deg på nå!


Kortversjon:
FØLG 4 SAMLINGER OG KJØR GREIT - VIPS, SÅ ER DU KLAR FOR RUDSKOGEN!


Det gjennomføres ungdomsprosjekter i alle tre Nullvisjonsregioner.

  • Lindesnesregionen
  • Søgne – Songdalen – Vennesla
  • Listerregionen
Ungdommene som gjennomfører prosjektet får en flott premiering.


Mål
Målet vårt er at ungdommene sitter igjen med økt kunnskap og positive holdninger til trafikksikkerhet.


Hva er ungdomsprosjektet?

Aldersgruppen 18-24 år er svært risikoutsatt for å bli innblandet i en ulykke. Gjennom ungdomsprosjektene ønsker vi at deltakerne skal tilegne seg kunnskap og bevissthet innen trafikksikkerhet gjennom ulike teoretiske og praktiske samlinger gjennom sommerhalvåret.

Prosjektet starter om våren, og avsluttes i løpet av høsten. For å bli med må ungdommene signere en samarbeidsavtale med Nullvisjonen og rette seg etter denne.

Ungdomsprosjektet har vært arrangert i Audnedal, Åseral og Marnardal i flere år – og årets opplegg følger denne malen. Søgne har også hatt et slikt prosjekt en gang tidligere.

Her forplikter deltakerne seg til:
- Å kjøre slik at hverken deltakeren, eller andre utsettes for fare i trafikken
- Å alltid følge trafikkreglene
- Å tilstrebe å være et godt forbilde for andre i trafikken
- Å ha ansvar for utlån av egen bil
- Å delta på obligatoriske kurs/samlinger i forbindelse med prosjektet
Ved brudd på avtalen kan deltakeren ekskluderes fra prosjektet. Klarer ungdommene seg greit gjennom prosjektperioden – noe de aller fleste gjør – vanker det premie.


Samlinger

Prosjektet er bygget opp som en læringsprosess over noe tid for ungdommene. Evaluering fra tidligere år har vist at man med denne type arbeid får god kontakt med ungdommene, og at de sitter igjen med mye kunnskap om trafikksikkerhet.
I løpet av prosjektperioden skal deltakerne møte på 4 obligatoriske ettermiddagssamlinger, inkludert 18pluss-kurs. Samlingene er på ca. 2 timer. 18pluss-kurset varer ca. 4,5 timer og inkluderer både glattkjøring med ungdomsinstruktører, skadestedbehandling og opplevelser i et multimediahus. 18-pluss-kurset kjøres for de fleste en lørdag i juni.
Har deltakeren allerede deltatt på 18pluss-kurs tidligere trenger ikke dette gjentas. Er en annen dato for et slikt kurs allerede booket, så er dette selvsagt også ok.
Under samlingene får deltakerne mye informasjon om blant annet; fart, bilbelte, airbag, menneskets tåleevne, konsekvenser, skadestedsbehandling/førstehjelp og besøk av sannhetsvitner. Vi trekker også inn politiet og andre eksperter.

Premie

Etter å ha deltatt og bestått prosjektet belønnes ungdommene med en premie:
Enten:
  • Opplevelsesdag på Rudskogen motorsportsenter inkl. transport og overnatting. Banekjøring med BMW 325 med noen av landets dyktigste instruktører.

Eller:
  • Reparasjon på egen bil for inntil kr. 5.000,- (Sikkerhetsreparasjoner)

Mer info og digital påmelding på vår nettside www.nullvisjonen-agder.noBegrenset antall deltakere. Førstemann til mølla.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar