Hva med kjørekulturen i Kvinesdal?

Kvinesdal har de siste årene vært rammet hardt når det gjelder trafikkulykker. Ser vi på de siste seks årene, fra 2011 til 2016, ser det slik ut mht antall trafikkdrepte:

Farsund 0 drepte, Hægebostad 1, Lyngdal 2, Sirdal 2, Flekkefjord 3, Kvinesdal 6.

I tillegg har vi de hardt skadde.

Flere innbyggere i Kvinesdal har sagt til meg at det nok dessverre blir flere senere – og at det har mye med kjørekulturen å gjøre. Vel, det vet nok kommunens innbyggere best selv, men en ugrei kjørekultur er ikke et ukjent fenomen rundt i bygde-Norge. Kanskje er det på tide å snakke høyt om dette? Det er kanskje nyttig å gå litt i seg selv angående kjørekultur og holdninger + ta saken opp med sine venner, kolleger, naboer og familiemedlemmer. En kjørekultur er ikke noe som gjelder en enkelt – det er noe som preger eks. en vennegjeng.

De aller fleste trafikkulykker skyldes trafikanters atferd. Noen tar feil valg når det gjelder fart, ruskjøring, bilbeltebruk, telefonbruk i bil, hjelm, refleks eller annet. Disse valgene kan gå ut over dem selv, deres passasjerer eller andre i trafikken.

Holdninger og atferd hos barn og ungdom preges direkte av foreldrenes holdninger. Dette tar de med seg som ferske sjåfører. Aksepterer man som voksen eks. trimming av mopeder og biler, høy fart eller ruskjøring, så legges mye av grunnlaget for en uheldig kultur. Tar man motsatt standpunkt, bygges det en god kultur. Start når barna er små – og fortsett. Man kjører f.eks. alltid med bilbelte som foreldre dersom man ønsker at barna skal få en god vane med dette. Man lar heller ikke en 12-åring kjøre moped. Heldigvis er det mange gode forbilder blant foreldre!

Risikoen for ungdom i trafikken er meget høy. De har 40 ganger mer risiko for å havne i en utforkjøring eller møteulykke enn voksne. I tillegg er det for ungdom i bygde-Norge 5 ganger høyere ulykkesrisiko enn for by-ungdom. Ja, avstandene er større, det er lite busser, det kjøres mer, veiene er dårligere… Og alt dette taler for å være ekstra forsiktige.

Vi har rett og slett ikke flere å miste – ikke i noen kommuner.Torstein Salvesen
Nullvisjonen i Lister
www.nullvisjonen-agder.no


SIKRING AV BARN

I Stortingsmelding 40 om trafikksikkerhet kan vi lese dette:

Bakovervendt sikring av barn i alderen 1–3 år i bil er registrert fra 2010. I løpet av denne perioden er andelen barn som er sikret bakovervendt økt fra 20 prosent til 49,3 prosent.

Økt bevissthet etter diverse informasjonskampanjer gir økt sikkerhet for barn.


Mvh
Torstein Salvesen
www.nullvisjonen-agder.no