Lederartikkel i avisen Lister24 mandag 10. januar 2022

 Avisen har forstått viktigheten av forebyggende arbeid!!
-

Forebyggingen må fortsette


For tredje gang i historien ble det i fjor ikke registrert dødsulykker i Lister-regionen. At det ble registrert fem dødsfall i trafikken andre steder på Agder gir selvsagt en bismak. Et skår i gleden er det også at det i fjor ble registrert seks hardt skadde i trafikkulykker her i regionen. For dem som rammes kan livet bli snudd helt opp-ned på et øyeblikk. Noen blir kvestet for livet. Andre kommer utad tilsynelatende «heldig» fra det, men kan likevel få livsvarige «usynlige» plager som nakkesmerter, hodepine og øresus. Det er nok til å forverre livskvaliteten betydelig.

 I forhold til de lave dødstallene er det grunn til å glede seg sammen med leder for Nullvisjonen i Lister, Torstein Salvesen. Særlig hvis man inntar sistnevntes perspektiv på de siste ti årene. Trenden har vært svært positiv. For det siste tiåret har antall dødsulykker lokalt gått ned med 60 prosent sammenliknet med tiåret før det igjen. Fra 2002 til 2011 ble det registret 46 trafikkdrepte, mens fra 2012 og til dags dato er det samme tallet 18. Det er 18 for mye. Men nedgangen er gledelig. Og den er ikke helt tilfeldig.

I snart 20 år har Nullvisjonen jobbet målrettet med å forebygge at trafikkulykker i det hele tatt skal skje. Det er ingen som lenger betviler viktigheten av deres utrettelige arbeid. I Kvinesdal var problemet med vill kjørekultur blant ungdom særlig stort. Holdningskampanjen «Kjør me ved» som kommunen og ungdommene selv tok initiativ til, har vært vellykket det. Også den privat initierte «Be careful»-kampanjen og mekkeplassen «Ein plass å ver» har bidratt positivt. Nå er Kvinesdal kommune godkjent som en Trafikksikker kommune - som en av seks på Agder. Det er en fjær i hatten til en kommune som bare for få år siden toppet ulykkesstatistikken og slet med dårlige holdninger blant bygdas unge. Fra Lister er bare Hægebostad som i tillegg er representert på denne listen.

Bedre veier og bedre biler er positive bidragsytere på de dystre statistikkene. Forhåpentligvis vil den nye hovedferdselsåren mellom Kristiansand og Stavanger også bli et positivt tilskudd. Men det forebyggende arbeidet må uansett fortsette med ufortrøden styrke. Ikke minst gjelder det i forhold til kjøring i ruspåvirket tilstand. I løpet av et år avsies det mange lokale dommer for dette i Agder tingrett. Mørketallene er trolig store. En nært forestående rettssak i kjølvannet av ei tragisk dødsulykke i 2020, vil vise hvor galt det kan gå når ungdommelig overmot kombineres med rus bak rattet. Vi har ingen flere å miste.

-

Takk for at dere setter fokus på dette, Lister24!

Mvh
Nullvisjonen Agder
www.nullvisjonen-agder.no