Vanlige gangfelt er ikke trygge

Opprettelse av et vanlig gangfelt gir ikke trygghet. Faktisk kan det bli mer utrygt. Transportøkonomisk institutts effektliste viser at ulykkene øker betydelig. Kanskje fordi fotgjengere ikke ser seg for godt nok?

MEN: Dersom gangfeltet er opphøyd eller lysregulert gir det stor økning i tryggheten - antall ulykker går betydelig ned. Se tabell.

Statens Vegvesen fjerner ofte gangfelt, eller bygger dem om. Tabellen nedenfor viser hvorfor. Det er sikkerhet det er snakk om.

Mvh
Torstein Salvesen
Nullvisjonen i Lister
www.nullvisjonen-agder.noKanskje øke bøtesatsene??

De aller fleste bruker bilbelte. Kampanjer gjennom mange, mange år har hjulpet!
MEN, hvordan skal vi få DE SISTE %-ene til å bruke bilbeltet??

Kanskje ved å øke bøtesatsene?? Hva med 10.000? Kanskje det er et språk de skjønner???
For 98% vil ikke dette ha betydning, for de bruker alltid beltet.

Mer enn 40% av dem som omkommer i trafikken brukte ikke bilbelte.
Beregninger de siste årene viser at ca. 40-50 liv kunne vært spart hvert år dersom alle hadde brukt bilbelte.
Vi i Vest-Agder har et forbedringspotensiale viser en stor bilbeltekontroll i september 2014.


Statens Vegvesen gjennomførte i september 2014 en stor bilbeltekontroll i hele landet. Denne var VARSLET på forhånd.

Hele landet
68000 biler kontrollert
812 gebyrer
Dvs. at 98,8% brukte bilbelte

Region Sør
12073 biler kontrollert
188 gebyrer
Dvs. at 98,4% brukte bilbelte

Hele Agder
3295 biler kontrollert
45 gebyrer
Dvs. at 98,6% brukte bilbelte

Vest-Agder
1393 biler kontrollert
27 gebyrer
Dvs. at 98,1% brukte bilbelte

Tallene ser umiddelbart HØYE og fine ut, men de burde absolutt vært 100%.
Mer enn 40% av dem som omkommer i trafikken brukte ikke bilbelte, og Vest-Agder kommer dårligere ut enn resten av landet ser vi.

Mange av gebyrene skyldes dårlig sikring av barn i bil.

Mvh
Torstein Salvesen