Sommertid, trafikk, bil og hygge...

Mange bruker bilen til og fra feriemålet, noen har reisen som mål og for mange er hele ferien avhengig av at bilen fungerer…
Dette løser vi enkelt ved å la bilen få service, drivstoff og omtanke – bilen er jo i bunn og grunn en mekanisk innretning som bare trenger litt vedlikehold, evt litt delebytte – og vips så er den en trofast tjener i mil etter mil…
Men hvem passer på bilen, hvem er den omsorgsfulle «mammaen eller pappaen» som ser til «barnet» - som passer på at bilen har gode og riktige sko, som ser til at den blir smurt og stelt, og får riktig mat og ikke har for mye i ryggsekken når vi skal ut på tur? Hva med at «barnet» ikke legger ut på turer eller i forhold man ikke behersker…
Joda – vi kan se parallellene og forstår sammenhengen, vi passer på barna – og vi må gjøre det samme med bilen. For hverken barna eller bilen gjør nødvendigvis det vi forventer, uten vår hjelp…
Som bileier vil vi passe på – og det er smart å gi bilen en ekstra tanke før turen, har den fått service, er dekkene gode og tenker vi over hvordan vi laster og belaster bilen? Er bilfører klar til tur – uthvilt, kjent med nye utfordringer og kjøremønstre – og ikke minst kjent med bilen slik den er i feriemodus?
Bilen på sommerferie er ofte på ukjente veier – og med andre utfordringer enn i hverdagen, ekstra last, lengre turer – høyere fart, og kanskje er det til og med slik at både fører og passasjerer ikke er helt i feriemodus, men enda stresser litt – for å rekke frem, for å kjøre litt ekstra mens barna sover, for å rekke neste ferge osv.
Bilferie er en flott ferieform, både i vårt eget vakre og langstrakte land og i andre land – og om du har et mål, så la også turen være en del av reisen og opplevelsen, planlegg turen – men ta deg tid til stopp som ikke er planlagt, se på naturen og andre opplevelser underveis – nye oppdagelser som gir både glede og hvile for alle.
Bilfører trenger både avbrudd og hvile, man trenger mat og drikke – og vi trenger hygge på veien. Og mest av alt oppnår vi hygge når alt fungerer, bilen er i orden, reisefølget er tilfreds og humøret er godt. Det å oppleve reisen sammen med andre – dele utsikt og inntrykk, legge planer og snakke sammen er god reisekultur – og det hjelper føreren å være våken og tilstede.

Tom Erik Dønnestad
Nullvisjonen
ønsker god tur.

Ferietrafikken tar liv

Sommermånedene ligger dessverre høyt på statistikken over trafikkdrepte. Det kjøres mye og langt på ferie, og det er stor trafikk og mye kø på veiene. Mange kjører på nye steder, sola steiker, unger maser etter is, køen og irritasjonen øker, ferja må rekkes, det foretas farlige forbikjøringer og så plinger det i telefonen…

Et godt råd for de som skal på bilferie er å beregne god tid og ta det med rolig – det er ferie. Andre råd kan være å stoppe på rasteplasser og ta en is der det passer – det er ikke premie til førstemann i «mål». Hold god avstand til bilen foran, minst 3 sekunder. Hold plassen din i køen. Kjører du forbi vil du sannsynligvis ta igjen en ny kø etter kort tid – det er ferie og stor trafikk, og sannsynligvis mye veiarbeid man må ta hensyn til. Slå av mobildata når du kjører – du slipper da mange fristende pling-pling. Vær nøye med å sikre bagasje, og unngå løse deler i bilen – får du en bråstopp er løse deler livsfarlige. Spis, drikk vann, bytt sjåfør, stopp for å sove om du er trøtt. Sørg for at alle i bilen bruker bilbeltene sine.

De fire største årsakene til trafikkdød er for høy fart, ruskjøring, manglende bruk av bilbelte og uoppmerksomhet. Det siste skyldes dessverre alt for ofte at noen har hatt oppmerksomheten på telefonen i stedet for på trafikken.

Skal du på ferie til utlandet? Mye tyder dessverre på at mange nordmenn legger fra seg sine gode holdninger og vaner nå de kjører i utlandet. TNS Gallup viste oss i fjor tall som sa at 9% dropper bilbeltet dersom de kjører i et land der bruk av bilbelte er mindre vanlig enn i Norge. 10% sier i samme undersøkelse at de dropper hjelm når de kjører moped eller MC slike steder. 12% sier ifølge Europeiske Reiseforsikring at de gjerne kjører bil selv om de har drukket alkohol når de er i utlandet.

I Tyskland dør det ca. 3.500 mennesker i trafikken årlig. Europa (EU) samlet ca. 25.000. I Thailand ca. 26.000.

Norge hadde i 2015 færrest dødsulykker i trafikken i hele verden pr. million innbyggere. Likevel snakker vi om ca. 10 mennesker i snitt pr. måned – med en stygg topp i feriemånedene med ca. 50% flere enn i en «vanlig» måned. Det døde 117 mennesker i norsk trafikk i 2015. I tillegg hadde vi ca. 700 hardt skadde.

Til nå i 2016 ligger dødstallene i trafikken høyere enn i fjor. 
Kjør forsiktig – god tur!                                                                                                                               


Torstein Salvesen
Nullvisjonen
www.nullvisjonen-agder.no

Kurs - Nullvisjonen i Lister

Et av de viktigste arbeidsfeltene for Nullvisjonen er kursvirksomhet.
Vi holder infokurs om trafikksikkerhet for alle aldersgrupper og i mange ulike sammenhenger. 

De siste to årene har det blitt over 70 kurs årlig for mellom 3 og 4000 deltakere.
Vi takker!!! Bra og komme rundt til flest mulig folk!!


BARNEHAGE
 • Informasjon for ansatte
 • Foreldremøter med vekt på eks. sikring av barn i bil og foreldrenes rolle i trafikkopplæring

BARNESKOLE
 • Informasjon for elever på småskoletrinn og mellomtrinn
 • Informasjon for ansatte
 • Foreldremøter med vekt på både hjelm, refleks, sykkel, sikring av barn i bil og foreldrenes rolle

UNGDOMSSKOLE
 • Informasjon for elever generelt
 • Eget opplegg for 10. trinn - og spesielt for grupper med trafikk valgfag
 • Informasjon for ansatte
 • Foreldremøter med vekt på sykkel, hjelm, mopedkjøring og foreldrenes rolle

VIDEREGÅENDE SKOLE
 • Informasjon for alle trinn, men stor vekt på trafikksikkerhetsdager og lignende arrangementer
 • Informasjon for ansatte

UNGDOMSPROSJEKT
 • Årlige ungdomsprosjekt med informasjon for ungdom i alderen 18-24, besøk av sannhetsvitner, deltakelse på 18pluss-kurs og banekjøring på RUDSKOGEN

ARBEIDSPLASSER/ENHETER
 • Informasjon og førstehjelp for ansatte i private bedrifter/arbeidsplasser, kommunale enheter

IDRETTSKLUBBER
 • Informasjon for både ledere og aktive ungdommer og voksne i klubber og foreninger med vekt på transport til og fra trening og arrangementer


FORENINGER/KLUBBER
 • Informasjon for ulike foreninger som eks. Lions, NAF, pensjonistforeninger...

NYE NORDMENN
 • Informasjon for nye nordmenn holdes på norsk eller engelsk
 • Grunnleggende om norsk trafikk for gående ogsyklister, det å være passasjer buss og bil

POLITIKERE
 • Informasjon for kommunestyrer, fylkespolitikere, utvalg

Mvh
Torstein Salvesen
Nullvisjonen i Lister
www.nullvisjonen-agder.no