110 km/t i Setesdal

For mange år siden fortalte folk en vits om hvordan Sverige i 1967 gikk over fra venstre- til høyrekjøring. Man innførte høyrekjøringen gradvis, først lastebilene, deretter…

Gjennom en lang vinter med mye kjøring i Setesdal, har jeg sett at en ny fartsgrense på 110 km/t trolig innføres gradvis der. Jeg savner informasjon om dette, men observasjoner har likevel satt meg på sporet av hvordan det fungerer.

Den nye grensen ser foreløpig ut til å gjelde biler av typen Porsche Cayenne, Audier og BMW-er med X-er, Q-er og 5- og 6-tall på og Mercedeser med M-er og L-er etc. på. Noen førere av andre bilmerker ser ut til å tro at den nye fartsgrensen gjelder alle menn i 40-50 årene.

Jeg håper vi kan få informasjon om hvordan ordningen fungerer – for snart er det kanskje neste gruppe bilister som får sjansen til å komme 2 minutter tidligere på hytta.Trafikkhilsen
Torstein Salvesen
Nullvisjonen
www.nullvisjonen-agder.no