2013


Nullvisjonen takker alle for et fint år i 2013 – et år der vi har møtt mye folk på eks. 17 dager på stands og på hele 49 kurs. Faktisk har vi til sammen møtt nesten 3400 personer på kurs. Sikring av barn i bil har vært hovedfokus hele høsten. Vår nettside nullvisjonen-agder.no er ennå ikke blitt ett år, men har hatt langt over 100.000 visninger.

Kommunene i Listerregionen har, i likhet med resten av Vest-Agder fylke, heldigvis ikke hatt den negative utviklingen landet som helhet har hatt. Antall trafikkdrepte i Norge i 2013 ser ut til å bli 40-50 høyere enn i 2012 – et skremmende tall. Likevel er dette det tredje laveste antallet siden 1950-tallet, og forhåpentligvis vil 2014 vise nedadgående tall igjen.

Trenden i 2013 har vært at ungdom kjører mer forsiktig, mens voksne menn 30-50 år preger dødstallene. Årsakene er som før; fart, rus, manglende bilbelte og uoppmerksomhet. Faktisk var det slik at ca. 40% av de drepte ikke brukte bilbelte. Samme prosenttall har vi for høy fart som ulykkesårsak.

Kennedy sa i sin tid: ”Ask not what your country can do for you, but what you can do for the country.” Ja – kort sagt, ikke spør hva Nullvisjonen kan gjøre, men hva du selv kan gjøre. 7 av 10 trafikkulykker skyldes oss selv – vår egen atferd – de valg vi selv tar i trafikken. Skal vi nærme oss myndighetenes nullvisjon – en visjon om null drepte og null hardt skadde – er det opp til oss selv. Ha for eksempel øynene mot veien og ikke mot telefonen.

Bilene blir stadig sikrere og veiene stadig bedre, men det er fortsatt vi som sitter bak rattet og tar våre valg. Selvsagt vil nye 4-felts veier gjøre en del strekninger mye sikrere, men de aller fleste av landets veier vil fortsatt være tofelts veier i overskuelig framtid. De fleste veier har kun en gul strek som skiller oss fra motgående trafikk, og fjellveggen er en liten meter unna på den andre siden. Da er det opp til oss selv. Møteulykker og utforkjøringsulykker har preget 2013.

Med ønske om et godt 2014, der vi sykler, går og kjører forsiktig og tar hensyn! Trafikk kan være farlig – det har 2013 vist oss. Rett over nyttår starter vi et ungdomsprosjekt – følg med.

 
Mvh
Torstein Salvesen
Leder
Nullvisjonen i Lister
 

 

 

 

Halvering av antall drepte og hardt skadde mulig?

De siste 10 årene har antall trafikkdrepte blitt mer enn halvert.


Myndighetene har satt seg mål om en ny slik halvering de neste 10 årene.
Er dette mulig? Vel, bilene blir stadig sikrere og veiene blir stadig sikrere - selv om det dessverre går sent framover med veisatsing i Norge. 

Og så er det den viktigste faktoren da: OSS SELV. Hele 7 av 10 ulykker skyldes vår egen atferd. Sannsynligvis må det holdningsskapende arbeidet intensiveres!


2013 blir dessverre et tilbakesteg med langt flere drepte enn i 2012. Kurven viser at vi har hatt slike tilbakeslag tidligere også.


-

Regjeringens mål og satsingsområder i trafikksikkerhetsarbeidet ble presentert i Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014-2023 (NTP).

Trafikksikkerhetsarbeidet skal fortsatt bygge på en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte og hardt skadde i transportsektoren.

Det er også satt et etappemål som viser hvor raskt vi skal nærme oss nullvisjonen.

Ambisjonen er at antall drepte og hardt skadde i trafikken skal halveres innen 2024, sammenliknet med gjennomsnittet for årene 2008-2011. Det betyr at det i 2024 maksimalt skal være 500 drepte og hardt skadde i veitrafikken.


Mvh
Torstein Salvesen
Leder
Nullvisjonen i Lister
www.nullvisjonen-agder.no


Nesten alle bruker bilbelte, men...

...altså ikke helt ALLE ennå dessverre.
Dersom alle hadde brukt bilbelte ville vi hatt 40-50 færre drepte årlig de siste årene.

MEN, tallene for bilbeltebruk er svært høye og gode, så de aller fleste av oss er flinke til å tenke forebygging. Det er FÅ bilister som kjører UTEN bilbelte - og disse kan man altså finne direkte igjen i statistikkene der 40-50 liv kunne vært reddet.

Regjeringens mål og satsingsområder i trafikksikkerhetsarbeidet ble presentert i Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014-2023 (NTP).
Trafikksikkerhetsarbeidet skal fortsatt bygge på en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte og hardt skadde i transportsektoren.
Det er også satt et etappemål som viser hvor raskt vi skal nærme oss nullvisjonen.
Ambisjonen er at antall drepte og hardt skadde i trafikken skal halveres innen 2024, sammenliknet med gjennomsnittet for årene 2008-2011. Det betyr at det i 2024 maksimalt skal være 500 drepte og hardt skadde i veitrafikken.


MÅL FOR ØKT BILBELTEBRUK i 2014 og 2018:


Mvh
Torstein Salvesen
Leder
Nullvisjonen i Lister
www.nullvisjonen-agder.no

Synne Lande - vår nye ungdomsblogger


Følg gjerne med hva Synne skriver om sine opplevelser :-).

Synne er fra Stavanger og går på skole på KVS Lyngdal. Hun er en rimelig fersk bilfører som ikke er redd for å fortelle om sine opplevelser i trafikken. Her får man servert både tabber, redsler, gode råd og litt humor.

Livet med lappen er bloggens navn.

http://livetmedlappen.blogg.no/Mvh
Torstein Salvesen
Leder
Nullvisjonen i Lister

www.nullvisjonen-agder.no


Tekster du når du kjører?

Daglig møter jeg nemlig biler der sjåføren kikker på noe annet enn trafikken foran bilen. Håper det er svært viktig - livsviktig - viktigere enn å unngå å krasje med meg som kommer i mot.

Du får vurdere selv.

Tall fra den store verden:


Mvh

Torstein Salvesen
Leder
Nullvisjonen i Lister
www.nullvisjonen-agder.no


Lastebilsjåfører - stor forbedring...

... mht bilbeltebruk.

Bilbeltebruken øker sterkt og godt blant sjåfører av tunge kjøretøy. På 4 år er økningen fra 52,8 til 70%. Myndighetenes mål for 2018 er at dette skal øke til 80%. For personbiler er dette målet satt på 96,5%.

Kjære lastebilsjåfører - det hadde vært flott om dere kunne "sprenge" målsettingen under her. Jeg vet det er sterkt fokus på sikkerhet i deres bransje.
You can do better than 70%??

Hva med 80% i 2014 og 90% i 2015?Mvh
Torstein Salvesen
Leder
Nullvisjonen i Lister
www.nullvisjonen-agder.no