2013


Nullvisjonen takker alle for et fint år i 2013 – et år der vi har møtt mye folk på eks. 17 dager på stands og på hele 49 kurs. Faktisk har vi til sammen møtt nesten 3400 personer på kurs. Sikring av barn i bil har vært hovedfokus hele høsten. Vår nettside nullvisjonen-agder.no er ennå ikke blitt ett år, men har hatt langt over 100.000 visninger.

Kommunene i Listerregionen har, i likhet med resten av Vest-Agder fylke, heldigvis ikke hatt den negative utviklingen landet som helhet har hatt. Antall trafikkdrepte i Norge i 2013 ser ut til å bli 40-50 høyere enn i 2012 – et skremmende tall. Likevel er dette det tredje laveste antallet siden 1950-tallet, og forhåpentligvis vil 2014 vise nedadgående tall igjen.

Trenden i 2013 har vært at ungdom kjører mer forsiktig, mens voksne menn 30-50 år preger dødstallene. Årsakene er som før; fart, rus, manglende bilbelte og uoppmerksomhet. Faktisk var det slik at ca. 40% av de drepte ikke brukte bilbelte. Samme prosenttall har vi for høy fart som ulykkesårsak.

Kennedy sa i sin tid: ”Ask not what your country can do for you, but what you can do for the country.” Ja – kort sagt, ikke spør hva Nullvisjonen kan gjøre, men hva du selv kan gjøre. 7 av 10 trafikkulykker skyldes oss selv – vår egen atferd – de valg vi selv tar i trafikken. Skal vi nærme oss myndighetenes nullvisjon – en visjon om null drepte og null hardt skadde – er det opp til oss selv. Ha for eksempel øynene mot veien og ikke mot telefonen.

Bilene blir stadig sikrere og veiene stadig bedre, men det er fortsatt vi som sitter bak rattet og tar våre valg. Selvsagt vil nye 4-felts veier gjøre en del strekninger mye sikrere, men de aller fleste av landets veier vil fortsatt være tofelts veier i overskuelig framtid. De fleste veier har kun en gul strek som skiller oss fra motgående trafikk, og fjellveggen er en liten meter unna på den andre siden. Da er det opp til oss selv. Møteulykker og utforkjøringsulykker har preget 2013.

Med ønske om et godt 2014, der vi sykler, går og kjører forsiktig og tar hensyn! Trafikk kan være farlig – det har 2013 vist oss. Rett over nyttår starter vi et ungdomsprosjekt – følg med.

 
Mvh
Torstein Salvesen
Leder
Nullvisjonen i Lister
 

 

 

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar