Ny trafikksituasjon fra 14. august 

I august hvert år fylles veiene igjen av skolebarn – noe som for de yngste er en helt ny situasjon. Etter en lang ferie må også de eldre elevene venne seg til å ferdes i skoleveiens trafikk igjen.

 
Bilister får også flere myke trafikanter å forholde seg til hver morgen og ettermiddag. Det er viktig å være oppmerksom på at veiene nå fylles med barn igjen – barn som ikke har en forutsigbar atferd i trafikken, barn som har liten erfaring med trafikk.
Bilistenes oppgave å øke oppmerksomheten og senke farten.

 

De fleste foreldre er flinke til å gå sammen med barna til skolen i starten – eller organisere seg i følgegrupper. Barn trenger trafikkopplæring, og de trenger å få erfaring og trygghet. Selv om skolene hjelper til, har foreldrene hovedansvaret for denne opplæringen.

 

Noen foreldre vurderer skoleveien som så usikker at de velger å kjøre sine barn til og fra skolen. Ja, for noen kan dette dessverre være helt reelt, men man må vurdere om det er helt nødvendig for sikkerheten eller om det kun er av praktisk årsaker.

 

Mye foreldrekjøring fører også til mer trafikk på skoleveien, det blir flere uoversiktlige situasjoner når mange biler skal kjøre, stoppe, parkere, rygge og snu like i nærheten av skolene. Mange skoler har trange forhold, og to ganger om dagen fylles området av gående, syklister, mopeder, skolebusser, drosjer og privatbiler – alle samtidig – og på et lite areal. Trenden er heldigvis at de fleste skoler og kommuner jobber fram løsninger for å skille de ulike trafikantene mest mulig fysisk ved at eks. skolebussenes plasser og foreldreparkering legges et stykke fra skolen.


Mange skoler/kommuner har ulike «Gå/sykle til skolen» - aksjoner. Fordelene trafikkmessig er åpenbare. I tillegg kommer fordeler som aktiv start på dagen, frisk luft og mosjon.

 

Til slutt:
Hvert år melder politiet om forenklede forelegg og førerkortbeslag like i nærheten av skoler – foreldre som råkjører sine egne barn til skolen. Hm…

 

 

Mvh
Torstein Salvesen
Nullvisjonen i Lister

www.nullvisjonen-agder.no