På tide vi tar oss sammen!

Mange mister livet i trafikken på grunn av bruk av mobiltelefon. Det går enten ut over dem selv, eller de som blir påkjørt – eller begge parter. Uoppmerksomhet er medvirkende årsak til ca. 30% av dødsulykkene i trafikken – og det er dessverre åpenbart at telefonbruk er sentralt i dette bildet.

Daglig møter man sjåfører som har øynene på telefonen i stedet for på trafikken. Mange farlige situasjoner oppstår. Det er på høy tid å snakke med ganske "store bokstaver" om at dette ikke er akseptabelt. Begynn med deg selv - fortsett med familie, venner, kolleger, naboer...
Sommeren 2016 har det vært mange dødsulykker i vårt lille land. Uoppmerksomhet nevnes dessverre svært ofte som årsak, og telefonbruk er et av de største problemene. Bare i løpet av juni og juli omkom det 38 personer i Norge. Snart foreligger tallene for august – det er ikke lystig lesing. Og bak tallene vet vi hva det ligger av tragedier for mange familier.

Vi må rett og slett ta oss sammen - bruk av mobiltelefon bak rattet må bli sosialt uakseptabelt - på samme måte som ruskjøring. Vi må slutte å taste på telefonen når vi er i trafikken, fokuset må være på veien og medtrafikanter. Si ifra! Ikke sitt på med noen som tekster uten å reagere.

Telefonbruk fører til både utforkjøringer, møteulykker og påkjørsler av fotgjengere.

Slå av mobildata når du kjører – du slipper da mange fristende pling-pling.

Det er forbudt å taste og surfe på mobilen mens du kjører bil. Slik bruk er heller ikke tillatt om mobilen sitter fast i en holder.

Du kan starte opp og avslutte en samtale dersom mobiltelefonen befinner seg i en holder, eller kan styres via håndfrie løsninger som en knapp på rattet eller lignende.

Kjør forsiktig – god tur!                                                                                                                               


Torstein Salvesen
Nullvisjonen
www.nullvisjonen-agder.no