Generasjonen 45+ dør fortsatt mest


Utviklingen mht antall trafikkdrepte i Norge over tid går rett vei, dog ikke så raskt som man ønsker. For de fleste aldersgrupper viser tallene heldigvis sterkt fallende antall drepte, men det er også grupper der dette ikke er tilfellet.

Statistikk er uinteressant for de familiene som har mistet en av sine - noe 108 familier opplevde i 2018.

Det er likevel mye å lære av statistikk. eks.: Hvem rammes? Hva slags ulykker?


SJEKK UTVIKLINGEN FOR ALLE ALDERSGRUPPER HER:Mvh
Torstein Salvesen
Nullvisjonen Agder
www.nullvisjonen-agder.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar