Er 45+ de nye verstingene??

De nye verstingene?

Det er nå sjåfører over 45 år som dominerer politiets statistikker over bøter, forelegg og prikkbelastning. Både Øystein Krogstad og Sigbjørn Rygg i Utrykningspolitiet (UP) karakteriserer nå denne aldersgruppen som de nye verstingene, og det er et stort flertall menn bak tallene. 45+ generasjonen får nå flere forelegg enn ungdommene. Foreleggene for ungdommer går stadig nedover, mens de skyter i været for foreldregenerasjonen.

Det er en påfallende sammenheng med politiets tall og observasjoner og statistikken over trafikkdrepte. Antall trafikkdrepte i denne aldersgruppen har ingen nedgang de siste årene, og menn er i stort flertall også her.
Statistikk for de siste 15 år viser en god nedgang mht antall trafikkdrepte for alle aldersgrupper, men altså bortsett fra generasjonen 45+. Antallet trafikkdrepte i alderen 45-64 har vært stabilt i 15 år.

Det er fortsatt ungdommer 18-24 år som utgjør størst andel av de trafikkdrepte, men tallene for denne aldersgruppen er på vei i riktig retning – og har vært det lenge. Slik er det også for alle andre aldersgrupper. Hvorfor er det ingen nedgang for generasjonen 45+?


Fine biler og god råd

Politiets forteller at generasjonen 45+ ofte har de fineste bilene, de har god råd og de bryr seg lite om størrelsen på de foreleggene som ilegges. Det de bryr seg om er hvordan de ligger an mht antall prikker. Det er viktig å beholde førerkortet – resten kan man jo betale seg ut av. Slike holdninger møter politiet ofte.

Nyere biler har mye sikkerhetsutstyr og teknikk som gjør dem tryggere, og marginene er mer på sjåførens side om noe skulle skje. Men mye av den fordelen store gode biler og innebygd sikkerhet gir, bli «spist opp» dersom farten er for høy og noe uventet skjer.

UP stiller seg nå spørsmålet om antall prikker som skal til før førerkortet inndras bør ned.


Holdninger og atferd

UP’s oppfatning er at mange i aldergruppen 45+ ikke ser noe galt i å kjøre for fort, gjerne mye for fort. Det er for mange sosialt akseptert å bryte fartsgrenser, og forelegg for fart er noe man prater om med et smil. Og dersom man er tatt for fartsoverskridelser på 40-50 km/t, er det politiet som kritiseres fordi de hadde kontroll på en rett og oversiktlig strekning.

Mange av de UP stopper har barn eller ungdom med seg i bilen. Hvordan påvirkes disse dersom de vokser opp med at det er ok å bryte regler i trafikken? De lærer jo samtidig at eksempelvis stjeling er galt. Ingen dør vel av stjeling? Men fart er årsak til svært mange dødsfall i trafikken.

Det prates ofte om de unges holdninger i trafikken – noe må gjøres…
Men, hvor får de sine holdninger fra?


Fokus på 45+

Det har i mange år vært fokusert mye på trafikksikkerhet for små barn og sikring av dem i barneseter. Dødstallene er minimalisert. Det har også vært god innsats mot barn og ungdom med eks. bruk av refleks og hjelm. Gode tall der også. Tiltakene er mange mot unge sjåfører. Nedgangen i dødstall er stor. Fokuset har også vært rettet mot generasjonen 65+ med gode resultater. Aldergruppen midt på har det vært fokusert lite på. Kanskje kan økt fokus på disse gi resultater?


                                                                                                                                           

Torstein Salvesen
Nullvisjonen
www.nullvisjonen-agder.no