Syklister og bilister - ikke krig om veien

Et like sikkert vårtegn er dessverre presseoppslag om konflikter mellom bilister og syklist.
Vi kan ikke annet enn å be begge parter respektere hverandre, vise hensyn og være forsiktige. En «krig» om hvem som har mest rett til veien er ingen god strategi.
I perioden 2005-2012 omkom det 71 syklister i norsk trafikk. Et stort tall. Statens Vegvesen har analysert alle disse ulykkene i en egen temaanalyse. Tallene viser blant annet at:
  • 67 % av ulykkene har et motorkjøretøy involvert
  • 62 % av ulykkene skjedde i kryss og avkjørsler
  • 75 % av de drepte er gutter/menn
  • 87 % av ulykkene skyldes at syklisten har gjort slurvefeil, feilvurdert, misforstått eller tatt risiko
  • 34 % av ulykkene har dårlige siktforhold som medvirkende årsak, eks. hekker
  • 10 syklister omkom fordi syklisten befant seg i blindsonen til et tungt kjøretøy
Hjelm burde være en selvfølge, men av de 71 drepte i nevnte temaanalyse brukte hele 46 av dem ikke hjelm. Analysen viser at 25 av disse sannsynligvis kunne levd om de hadde brukt hjelm.
I tillegg er det viktig å minne syklister på viktigheten av å gjøres seg synlig med fargerike klær eller refleksvest hele året.

Torstein Salvesen
www.nullvisjonen-agder.no