71% har nesten kjørt på en fotgjenger uten refleks


I en fersk landsdekkende undersøkelse sier 71% av de spurte at de som bilfører har opplevd å nesten kjøre på en fotgjenger uten refleks. Da skulle man tro at disse bilførerne og deres familier hadde lært, men det virker ikke slik. Kun 29% av den voksne befolkning bruker refleks sier de nasjonale reflekstellingene for 2013. På bygda er det noe bedre – i byer dårligere.

Bilister blir skremte og sinte på fotgjengere uten refleks, men når de selv går ut av bilen og er fotgjengere går de uten refleks.

Svært mange av dødsulykkene for fotgjengere skjer i mørket, og det er dem uten refleks som rammes. Refleks reduserer risikoen for å bli påkjørt i mørket med 85%.
Mvh
Torstein Salvesen
Nullvisjonen i Lister

www.nullvisjonen-agder.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar