Ruskjøring er ikke bare alkoholrelatertFolkehelseinstituttet og politiet har tall som sier at det daglig foretas ca. 130.000 kjøreturer i ruspåvirket tilstand i Norge. Dette er ca. 2% av alle kjøreturer.


Ca. 20.000 turer kjøres under påvirkning av alkohol, ca. 30.000 i narkotikarus og ca. 80.000 der sjåføren er påvirket av legemidler.


Overfører man disse tallene til Lister blir det flere hundre kjøreturer her i regionen – daglig.


Tar man sterke medisiner eller kombinasjoner av flere typer medisiner er det viktig å ha avklart med legen at dette ikke er trafikkfarlig.


Undersøkelser viser at over 40% av trafikkulykkene har ruspåvirkning som eneste årsak eller medvirkende årsak.  


Har du mistanke om en ruspåvirket sjåfør – ring politiet. Du kan redde både sjåføren, eventuelle passasjerer, deg selv og andre trafikanter.


Uskarpt bilde? Ja, nemlig...Mvh
Torstein Salvesen
Nullvisjonen i Lister

nullvisjonen-agder.no