Trafikkopplæring i skolene

Skolens læreplan (Kunnskapsløftet 2006) har kompetansemål i trafikk etter 4., 7. og 10. trinn.

Mål for opplæringen er at elevene skal kunne: 
  • følge trafikkregler for fotgjengere og syklister (kroppsøving, etter 4. trinn)
  • praktisere trygg bruk av sykkel som fremkomstmiddel (kroppsøving, etter 7. trinn)
  • gjøre rede for hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og minsker skader ved uhell og ulykker (naturfag, etter 10. trinn)
  • gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, måle størrelsene med enkle hjelpemidler og gi eksempler på hvordan kraft er knyttet til akselerasjon (naturfag, etter 10. trinn)
  • forklare hvordan egen livsstil kan påvirke helsen, herunder slanking og spiseforstyrrelser, sammenligne informasjon fra ulike kilder, og diskutere hvordan helseskader kan forebygges (naturfag, etter 10. trinn)
Mer om dette her:
http://www.nullvisjonen-agder.no/index.php/2012-12-14-13-09-56/trafikkopplaering-i-skolen.htmlGode eksempler fra trafikkløype og ferdighetsløype for 6. trinn - noe som dekker et par av punktene i Kunnskapsløftet.MvhTorstein Salvesen
Leder
Nullvisjonen i Lister
www.nullvisjonen-agder.no


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar