Hvor mange ruspåvirkede sjåfører i Lister daglig?
UP har beregninger som sier at det daglig foretas ca. 130.000 kjøreturer i ruspåvirket tilstand i Norge. Dette er ca. 2% av alle kjøreturer. Ca. 20.000 turer kjøres under påvirkning av alkohol, ca. 30.000 i narkotikarus og ca. 80.000 der sjåføren er påvirket av legemidler.

Overfører man disse tallene til Listerregionen blir det flere hundre kjøreturer her i regionen – daglig.

I 2012 ble kun ca. 9.000 tatt for ruspåvirket kjøring. Tallene for Agder har økt voldsomt – fra  2010 til 2012 melder politiet om en tredobling. Det fortelles om økning også i andre regioner.

Undersøkelser viser at over 40% av trafikkulykkene har ruspåvirkning som eneste årsak eller medvirkende årsak. Ruset sjåfør er, sammen med høy fart, en av de viktigste årsakene til ulykker.

Har du mistanke om en ruspåvirket sjåfør – ring politiet. Du kan redde både sjåføren, eventuelle passasjerer og andre trafikanter.

Har du muligheten til å hindre en ruset person fra å kjøre, så gjør det. Kanskje du kan ta nøkkelen fra sjåføren eller prate vedkommende bort fra bilen? Finn på nesten hva som helst… Personen vil takke deg dagen etter. Dette vet vi. Personer med vonde promillehistorier bak seg sier dette selv.

 
Mvh
Torstein Salvesen
Leder
Nullvisjonen i Lister
www.nullvisjonen-agder.no
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar