"EU-kontroll"

Jeg har tenkt litt på en sak...


Hvorfor må bilen min på «EU-kontroll», (periodisk kjøretøykontroll) mens jeg ikke må det selv - som person?
Hvem skaper flest ulykker – bilene eller bilførerne?

TØI har «førerfeil» helt øverst på sin liste over ulykkesårsaker.

Burde vi være villige til å tenke på mer direkte veiledning?

Hva med en Periodisk førerkontroll? Helt ufarlig, ganske rimelig og med effekten: Flere blir bevisste på at trafikk kan være farlig - og at akkurat MIN trafikkatferd kan utgjøre en forskjell.
 

Bakgrunn

 
  • Biler over 4 år må inn til kontroll hvert 2. år, men bilførere skal i dag bare kontrollere og vurdere seg selv.
  • Ulike yrker har diverse systemer for etterutdanning, resertifisering og helseattester, men bilførere skal i dag bare kontrollere og vurdere seg selv.
  • Yrkessjåfører og utrykningssjåfører må hvert 5. år gjennomføre en omfattende etterutdanning, men vanlige bilførere skal i dag bare kontrollere og vurdere seg selv.
  • Et av de nylig offentliggjorte 122 tiltakene er å vurdere om 65+ skal gjøres obligatorisk, men foreløpig er det slik at etter dagens ordning skal bilførere dag bare kontrollere og vurdere seg selv.
Hvem er de proffe i trafikkundervisning?
Jo, trafikkskolene - og de finnes over hele landet.
"EU-kontroll" av biler er satt ut til bilverksteder - veiledning av bilførere kan trafikkskoler ta seg av.Periodisk førerkontroll = en obligatorisk veiledningstime


En periodisk førerkontroll kan for eksempel legges opp slik:

  • Hvert 5. eller 10. år har man plikt til å ta en veiledningstime/kjøretime på en trafikkskole. For eksempel kunne dette kravet gjelde for det året man fyller 20 år, 25 år, 30 år, 35 år osv. eller 20, 30, 40… Trafikkskoler finnes over hele landet og er dermed tilgjengelig for alle.
  • Innføringen kan evnt. gjøres trinnvis – her må man tenke langsiktig. Kanskje kunne man starte med de eldste, eks. 60 – 65 – 70 – 75?
  • Trafikkskolelæreren vil raskt kunne vurdere bilførerens ferdigheter og kunnskaper, og de vil kunne gi gode råd og snakke om holdninger. En slik kjøretime med veiledning vil kunne være en nyttig korreksjon for bilføreren – og en fin mulighet for å bli oppdatert om nye regler og nye risikofaktorer i et trafikkbilde i endring.
  • Man kan eventuelt også tenke seg en ordning der veiledningstimen må tas på nytt dersom man ikke kjører bra nok – på linje med periodisk kjøretøykontroll, der feil må utbedres.

Kostnader

Kostnadene for den enkelte bilfører vil bli minimale – en veiledningstime hvert 5. år koster lite. Trafikkskolene kan melde inn førerkortnummer til de som har gjennomført sin veiledningstime. Et enkelt digitalt system er lite ressurskrevende.


Trafikklærere

Behovet for flere trafikklærere vil bli overkommelig. Ved full innfasing av en pliktig veiledningstime – en «Periodisk førerkontroll» – hvert 5. år for alle fra 20 år til 75 år vil det for en kommune som Kr.sand med 85.000 innbyggere være behov for ca. 5-6 nye stillinger. Faser man dette inn trinnvis, vil en økt etterspørsel etter trafikklærere enkelt kunne tilfredsstilles.


Livslang læring

Vi må være villige til å tenke nytt når det gjelder trafikkopplæring som virkemiddel innen trafikksikkerhetsarbeid. Holdningsskapende og kunnskapsbyggende arbeid er en kontinuerlig prosess som må ha et langsiktig perspektiv. Pr. idag er det ingen oppfølging av bilførere fra man er 18 år og til man trenger en legeattest som 75-åring.

 
Er dette noe som burde vært vurdert endret og utredet?

Hva kan vi "risikere"? At flere blir bevisste på at trafikk kan være farlig?Mvh
Torstein Salvesen
Leder
Nullvisjonen i Lister


 

Russebil? Russebuss?

Russebussen "The Last Piece" skal inn til kontroll hos Vegvesenet.

Hva har jentene gjort riktig - og hva blir eventuelt ikke godkjent?

Se filmen og få viktig informasjon om hvordan du lager russebussen din så trafikksikker som mulig og samtidig oppfyller kravene til godkjenning.


http://youtu.be/iZBg_duXIb4


Webside anbefales:
http://www.russpavei.no/MvhTorstein Salvesen
Leder
Nullvisjonen i Lister
www.nullvisjonen-agder.no