Trafikkdød på to hjul

(Dette er sendt som leserinnlegg til Lister24, Lyngdals avis og Avisen Agder)

Nasjonale tall viser at personer som kjører motoriserte tohjulinger er langt mer risikoutsatte enn andre trafikanter. Her er tall som viser risiko for dødsulykker pr. kjørte milliard kilometer etter trafikantgruppe: 

Buss 0,3
Bil 2,5
Moped 4,2
Tung MC 33,9
Lett MC 76,5

Vi ser av tallene at buss er det tryggeste framkomstmiddelet på vei. Det er nesten dobbelt så farlig å kjøre moped som bil. Det er åtte ganger farligere å kjøre tung MC i forhold til moped.

Men det viktigste å lære av disse tallene, er den enorme forskjellen i risiko mellom moped og lett MC. Det er mer enn 18 ganger større risiko forbundet med å ta steget fra moped og opp til en litt kraftigere lett MC med mer fart.

Moped og lett MC kjøres ofte av ungdommer 16-18 år. Mopeders lave fart gjør at tallene for alvorlige ulykker holdes lave, men trimming av moped gjør at farten nærmer seg det en lett MC har. Synes du som mor eller far at trimming er greit?

Det hevdes ofte at mopeder burde kunne kjøre raskere fordi det er trafikkfarlig når de sinker trafikken. Dette er ikke riktig. Det skaper kanskje noe misnøye for bakenforliggende bilister i et par minutter, men alvorlige ulykker skaper det ikke.

Irritert bilist? Vær litt tålmodig med våre yngste og mest uerfarne sjåfører på moped.Torstein Salvesen
Nullvisjonen i Lister
www.nullvisjonen-agder.no