CARL går til filmen


TEGNEFILMER


Nullvisjonens figur CARL presenteres nå i en rekke små filmer med gode råd.

Du finner hele 11 filmer med ulike temaer her:

https://www.nullvisjonen-agder.no/2-sider/223-nye-tegnefilmer-retter-fokus-mot-viktige-temaer.htmlMvh
Torstein Salvesen
Nullvisjonen Agder
https://www.nullvisjonen-agder.no/


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar