Må du kjøre dine barn til og fra skolen?

Mange skoler over hele landet har ugreie trafikale tilstander like ved porten ved skolestart og spesielt ved skoleslutt pga et alt for stort antall foreldrebiler.

De fleste skoler har som regel greie parkeringsplasser for de ansatte, busslommer for skolebussene, plasser for elevenes sykler, fortau for de som går til skolen og noen få av- og påstigningsplasser for eks. drosjer og foreldrebiler.

Ikke plass til et stort antall privatbiler

Plassen som er avsatt for foreldrebiler er ofte dimensjonert for en håndfull biler, og plassforholdene rundt skolen tillater heller ikke mer. Dette fungerer bra dersom 10-12 foreldre kjører sine barn til og fra skolen, men det blir nærmest kaos dersom 60-70 foreldre gjør det samme.

Skoler i hele landet opplever dette – også skoler i Lyngdal og i resten av Listerregionen. Mange skoler opplever farlige situasjoner når mange foreldrebiler skal parkere, snu og rygge og det er elever på vei ut og inn av bilene – og på vei til og fra skolen som gående. Nesten-ulykker er det flere av – også noen påkjørsler. I de fleste tilfeller går det bra, men ved mange små hendelser øker risikoen for en tragisk ulykke. Kan vi få bort de små hendelsene, er mye gjort.

Må du kjøre barna?

Tenk over om du virkelig må kjøre dine barn til og fra skolen. Mange skoler har ulike «gå til skolen»-aksjoner/konkurranser og kampanjer for «aktive skolebarn». Mange skoler har også via FAU lagd hjertesoner rundt sine skoler – et hjerte tegnet på kartet over skolens nærområde. Foreldre oppfordres til å levere og hente sine barn utenfor dette hjertet. Det oppnås to ting – flere barn som går et stykke vei til og fra skolen (godt hjerte – folkehelse) og mindre trafikkaos (godt hjerte – omsorg) ved skoleporten.

Skoler opplever også at biltrafikken er betydelig større dersom det regner. Man kan undre seg, for tidligere brukte barn regntøy da de gikk til skolen i slikt vær. Nå blir de kjørt til døra. Kan man kalle dette en bjørnetjeneste?
Noen velger å kjøre sine barn fordi det er stor trafikk på skoleveien – trafikk som er der fordi det er så mange foreldre som kjører sine barn. Ser du den onde sirkelen?

Noen må kjøre barna

Barn som har for lang eller særlig farlig skolevei får tilbud om skoleskyss. Noen foreldre vurderer skoleveien som for farlig for sine barn, men får avslag på skoleskyss. De velger da å kjøre sine barn selv. For noen er dette helt ut forståelig. Noen foreldre må kjøre sine barn fordi de eks. går med krykker en periode. Det finnes også andre spesielle behov, funksjonshemninger mm. Selv om man tar med alt dette, blir det på en vanlig skole ikke mer enn en håndfull foreldrebiler, kanskje 10-12? Dette er skolens trafikale forhold dimensjonert for.
Problemene oppstår når det kommer 60-70 andre biler med elever som burde spasert selv.
Tenk over om du virkelig må kjøre dine barn til og fra skolen.
                                                                                                                                          

Torstein Salvesen
Nullvisjonen
www.nullvisjonen-agder.no