Unge sjåfører

Dette søylediagrammet viser en søyle pr. leveår - fra alder 0 år til 80 år.

Man ser en meget høy søyle for 16 åringer på moped og en enda høyere søyle for 18-åringer i bil.

Søylenes høyde angir antall drepte og skadde over en 8 års periode - altså ingen tilfeldigheter.
Dette levner ingen tvil om hvem som er mest utsatt i trafikken - og dermed hvem som må være bevisst at de befinner seg i risikogruppen.

 

 
UNGDOM - GUTTER

Ungdom med ferskt førerkort har 40 ganger høyere risiko enn gjennomsnittsbillisten for å havne i en møte- eller utforkjøringsulykke i følge Trygg trafikk.


De siste 5 årene, siden 2008, har det dødd til sammen 21 ungdommer i aldersgruppa 18 – 25 år i Agder. Det er unge gutter som er mest utsatt. Av 21 er 18 gutter. Det er 12 utforkjøringer, 8 møteulykker og 1 singelulykke. (jan 2008 – tom nov 2012)

I 2011 døde det 3 ungdommer i Agder i den aktuelle aldersgruppen, 2 i Vest- og 1 i Aust-Agder. Det var 2 utforkjøringer og 1 møteulykke.

I 2012 døde 2 i den aktuelle aldersgruppen i Agder, begge i Vest-Agder, begge er utforkjøringer.
(Tall hentet fra ATL/dødsulykker)

www.nullvisjonen-agder.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar