Hva tåler vi?
Dessverre er det mange myke trafikanter blant de trafikkdrepte, og mange ulykker skjer når disse skal krysse en vei/gate.
Forskjellen mellom liv og død er ofte bilens fart.


Blir man påkjørt i 30 km/t er det stor sjanse for å overleve - over 90%.
Blir man påkjørt i 50 km/t er det faktisk 80-90% sjanse for at dette får dødelig utfall.
Fartsgrensen i byer og tettsteder er ofte 50 - og noen ganger 30. I boligområder er grensen som oftest 30.
Grafikken under viser viktigheten av lav fart der det er mange myke trafikanter.HVA TÅLER MAN VED EN FRONTKOLLISJON?
HVA TÅLER MAN VED EN SIDEKOLLISJON?www.nullvisjonen-agder.no
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar