Nullvisjonens trafikkvettregler

Det viktigste bidraget til videre nedgang i antall trafikkdrepte er vår egen atferd - vårt trafikkVETT. 

Veitrafikkloven regulerer trafikken på en god og trygg måte, men mange omkommer likevel pga av egen og andres atferd - en atferd som IKKE følger reglene.

Hva er det viktigste mht TRAFIKKVETT? Vi har prøvd å sammenfatte dette i 7 punkter.

I Norge har vi både Fjellvettregler og Sjøvettregler som gir gode råd og vink og retningslinjer for fornuftig atferd til fjells og på sjøen. Det er livreddene regler.


Det er lurt å ha noen få knagger å henge sikkerhet på - til sjøs og til fjells. Slik er det også i trafikken. 


KOPIÈR OG DEL GJERNE...


NULLVISJONENS TRAFIKKVETTREGLER
Antall drepte og hardt skadde skal ned. Det er viktig at biler og veier er tryggest mulig, men viktigst av alt er VÅR EGEN ATFERD – de fleste ulykker skyldes oss selv!

1. FART
Hold fartsgrensene og avpass farten etter vær, føre og trafikk.

2. BILBELTE
Bruk alltid bilbeltet, både i forsetet, baksetet og i buss.
Husk riktig sikring av barn.

3. RUS – TRØTTHET
Vær alltid rusfri når du kjører.
Vær også obs mht trøtthet og medisiner.

4. TELEFON
Bruk lovlig håndfriløsning
- og unngå å klikke på telefonen når du kjører.

5. REFLEKS
Gjør deg godt synlig når du går eller løper i mørket
- og alltid når du sykler, kjører moped/mc eller rir.

6. HJELM
Reduser faren for hodeskader ved å bruke hjelm
når du sykler eller kjører moped/mc.

7. VIS HENSYN
Vær en medspiller i trafikken, vis hensyn til andre
trafikanter og bidra til at alle kommer trygt hjem.Mvh
Torstein Salvesen
www.nullvisjonen-agder.no