Kurs - Nullvisjonen i Lister

Et av de viktigste arbeidsfeltene for Nullvisjonen er kursvirksomhet.
Vi holder infokurs om trafikksikkerhet for alle aldersgrupper og i mange ulike sammenhenger. 

De siste to årene har det blitt over 70 kurs årlig for mellom 3 og 4000 deltakere.
Vi takker!!! Bra og komme rundt til flest mulig folk!!


BARNEHAGE
 • Informasjon for ansatte
 • Foreldremøter med vekt på eks. sikring av barn i bil og foreldrenes rolle i trafikkopplæring

BARNESKOLE
 • Informasjon for elever på småskoletrinn og mellomtrinn
 • Informasjon for ansatte
 • Foreldremøter med vekt på både hjelm, refleks, sykkel, sikring av barn i bil og foreldrenes rolle

UNGDOMSSKOLE
 • Informasjon for elever generelt
 • Eget opplegg for 10. trinn - og spesielt for grupper med trafikk valgfag
 • Informasjon for ansatte
 • Foreldremøter med vekt på sykkel, hjelm, mopedkjøring og foreldrenes rolle

VIDEREGÅENDE SKOLE
 • Informasjon for alle trinn, men stor vekt på trafikksikkerhetsdager og lignende arrangementer
 • Informasjon for ansatte

UNGDOMSPROSJEKT
 • Årlige ungdomsprosjekt med informasjon for ungdom i alderen 18-24, besøk av sannhetsvitner, deltakelse på 18pluss-kurs og banekjøring på RUDSKOGEN

ARBEIDSPLASSER/ENHETER
 • Informasjon og førstehjelp for ansatte i private bedrifter/arbeidsplasser, kommunale enheter

IDRETTSKLUBBER
 • Informasjon for både ledere og aktive ungdommer og voksne i klubber og foreninger med vekt på transport til og fra trening og arrangementer


FORENINGER/KLUBBER
 • Informasjon for ulike foreninger som eks. Lions, NAF, pensjonistforeninger...

NYE NORDMENN
 • Informasjon for nye nordmenn holdes på norsk eller engelsk
 • Grunnleggende om norsk trafikk for gående ogsyklister, det å være passasjer buss og bil

POLITIKERE
 • Informasjon for kommunestyrer, fylkespolitikere, utvalg

Mvh
Torstein Salvesen
Nullvisjonen i Lister
www.nullvisjonen-agder.no


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar