INFO-brosjyrer

Nullvisjonen har lagd 16 ulike brosjyrer om ulike temaer innen trafikksikkerhet. Disse kan lastes ned fra vår nettside, eller sendes til deg om du ønsker det. Ta kontakt.Nedlasting herfra:

http://www.nullvisjonen-agder.no/index.php/component/content/article/2-sider/127-vare-brosjyrer.html
Vi i Nullvisjonen lurte lenge på om "det var noen vits i" å legge disse brosjyrene ut på vår nettside - det måtte jo være nok å dele dem ut på kurs og stands osv. + på kommunenes servicetorg.
VI TOK FEIL - og godt er jo det.
Brosjyrene er noe av det mest populære på vår nettside.
Eksempel:Mvh
Torstein Salvesen
Leder
Nullvisjonen i Lister
www.nullvisjonen-agder.no

Snart sommer - dessverre


Neida, vi er nok mange som gleder oss til sommeren, men så var det trafikken da…

De første 5 månedene av 2013 viste en positiv utvikling mht trafikkdrepte. Vi hadde da færre drepte enn i rekordåret 2012. Men, så nærmeste eksploderte det med tragisk mange dødsulykker i sommermånedene. Det spekuleres i om en årsak er at været var fint og veiene var tørre. Slike forhold frister til mye kjøring og høy fart – og dermed økt risiko.

 

Det snakkes for tiden mye om generasjonen 40+ med fin bil, god råd og aggressiv kjøring. Ja, det var disse som preget økningen i dødstallene i 2013 – mye pga fart. Færre unge ble drept.

 

De 5 første månedene av 2014 er snart over. Igjen viser tallene at vi går i positiv retning, men nå er det snart sommer. Dessverre? Mange i vårt lille land står i fare for å dø i sommertrafikken. Hvordan går det i sommer? Det er mye opp til oss selv. Mer enn 7 av 10 ulykker skyldes vår egen atferd – de valg man tar. Ukentlig kan man lese i regionens aviser om ruskjøring og ekstrem fart. Da balanserer man på en knivsegg. Hvilken side ramler man ned på?

 

Listeregionen hadde ikke dødsulykker i fjor sommer, men fikk dessverre to om høsten.
Mvh
Torstein Salvesen
Nullvisjonen

www.nullvisjonen-agder.no

Å vinne med ei halv pølse…


For et par uker siden lå vi midt i en uendelig lang bilkø ned fra fjellet. Køen fløt greit i 80 km/t og avstanden mellom bilene var god. Folk kjørte greit og trygt hjemover.

I speilet så jeg en sølvgrå Volvo lang der bak som startet med et par forbikjøringer av både en og flere biler. Det var kanskje noe som hastet? Den gode avstanden mellom bilene ble raskt fylt opp hver gang bilen kastet seg inn i køen igjen.

Etter 14 eller 15 forbikjøringer – jeg kom litt ut av tellingen – tenkte jeg at han vel snart måtte skjønne at dette ikke var noen vits. Ja, det var en han, og en hun satt ved siden av. I baksetet var det to eller tre barn – det så jeg da vi var forbikjøring nr. 7 eller 8. Mange av de 7-8 forbikjøringene jeg så foran meg skjedde på uoversiktlige steder.

Jeg vil tro mange i køen ristet på hodet denne dagen. Han ristet sikkert på hodet selv av alle oss mange titalls tullinger i den endeløse køen som lå der og sinket trafikken i 80 i 80-sonen.

Etter en stund tok vi oss et pølsestopp på vår faste «pølse-bensinstasjon», og da jeg parkerte så jeg at den sølvgrå Volvoen også stod der.

Det var i pølsekøen jeg skjønte alt sammen. Der stod det to voksne og to barn, og han hadde allerede spist ei halv pølse.

Jeg sa ikke noe da. Men nå: Gratulerer med seieren!

Mvh
Torstein Salvesen
Nullvisjonen i Lister

www.nullvisjonen-agder.no

Fart dreper

Les her hva TØI sier om fart:Transportøkonomisk institutts trafikksikkerhetshåndbok oppsummerer mer enn 2000 nasjonale og internasjonale forskningsrapporter om trafikksikkerhet. Her kan du på en enkel måte få svar på hvilke trafikksikkerhetstiltak som virker og hvor kostnadseffektive de er.

En av de faktorer som i sterkest grad påvirker antall ulykker og ulykkenes alvorlighetsgrad er trafikkens gjennomsnittsfart. Økt fart reduserer sikkerhetsmarginene under kjøring, ved at føreren tilbakelegger en større avstand før han eller hun rekker å reagere på en fare, og fordi feilmarginene blir mindre når føreren reagerer på en fare.

Noen førere vil hevde at de er mer våkne og raskere til å reagere når de kjører fort enn når de kjører sakte. Simulatorstudier (Törnros, 1995) gir litt støtte til dette, men forskjellene i reaksjonstid er uhyre små og ingen førere kan kompensere for høyere fart ved å reagere raskere og riktigere.

For å sikre en forsvarlig avveining mellom ønsket om å komme fort fram og ønsket om få ulykker, er fartsgrenser innført i alle land. Bare deler av motorvegnettet i Tyskland har fri fart. Norge har hatt fartsgrenser på alle offentlige veger siden 1912. Mange andre motoriserte land har i lange perioder hatt fri fart på deler av vegnettet.

Skilting

Det skilles mellom to typer fartsgrenser: generelle og særskilte. De generelle fartsgrenser er i Norge fastsatt i veitrafikkloven og er 50 km/t i tettbygde strøk og 80 km/t utenfor tettbygd strøk. Generelle fartsgrenser skiltes vanligvis ikke, men det er etter hvert blitt vanlig å skilte fartsgrense 50 km/t. Andre fartsgrenser enn de generelle kan innføres for bestemte vegstrekninger eller til bestemte tider av den som har myndighet til å vedta særskilte fartsgrenser. Denne myndigheten ligger hos politiet i byer og tettsteder, hos Statens vegvesen for riks- og fylkesveger utenfor tettbygd strøk og hos kommunen for kommunal veg. Særskilt fartsgrense skal alltid skiltes.

Tabell 3.11.2: De forventede virkninger på antallet skadde og drepte av de endringer i fartsgrenser (km/t) som anses som mest aktuelle i Norge er beregnet til følgende.


Fartsgrense

Gjennomsnittsfart (km/t)
Prosentvis endring av antall drepte, hardt skadde eller lettere skadde
Før
Etter
Fart før
Fart etter
Drepte
Hardt
Lettere
90
100
87,3
89,3
+13
+8
+4
90
80
87,3
84,8
-14
-9
-5
80
90
77,6
79,6
+13
+8
+4
80
70
77,6
75,1
-14
-9
-5
80
60
77,6
70,1
-36
-26
-14
70
60
67,9
65,4
-14
-9
-5
60
50
59,4
55,9
-19
-13
-7
50
40
49,5
46,0
-19
-13
-7
50
30
49,5
40,5
-42
-30
-16
40
30
39,6
36,1
-19
-13
-7

OBS:
Statistikken viser at fart og ulykker henger farlig tett sammen. Det kan eks. ikke fokuseres nok på ungdom og fart.


Sammendrag av
Torstein Salvesen
Nullvisjonen i Lister