Film om ATV-kjøring

GODE RÅD OM ATV-kjøring!

SJEKK vår film om ATV-kjøring. Her gis det gode råd fra en erfaren mann på området.

Filmen er her:

https://www.nullvisjonen-agder.no/2-sider/241-viktige-ting-a-vite-nar-du-kjorer-atv.htmlMvh
Torstein Salvesen
Nullvisjonen Agder
https://www.nullvisjonen-agder.no/

Aust- og Vest-Agder er best!!!

Hva er vi best på??

Det som ble sjekket ut var dette:

Hvor mange forelegg skrives ut for manglende bruk av bilbelter?
Hvordan er tallene for de ulike fylker og aldersgrupper? 
SJEKK UT TALLENE HER:


https://www.nullvisjonen-agder.no/2-sider/243-boter-for-manglende-bilbeltebruk-aust-og-vest-agder.htmlMvh
Torstein Salvesen
Nullvisjonen Agder
https://www.nullvisjonen-agder.no


Generasjonen 45+ dør fortsatt mest


Utviklingen mht antall trafikkdrepte i Norge over tid går rett vei, dog ikke så raskt som man ønsker. For de fleste aldersgrupper viser tallene heldigvis sterkt fallende antall drepte, men det er også grupper der dette ikke er tilfellet.

Statistikk er uinteressant for de familiene som har mistet en av sine - noe 108 familier opplevde i 2018.

Det er likevel mye å lære av statistikk. eks.: Hvem rammes? Hva slags ulykker?


SJEKK UTVIKLINGEN FOR ALLE ALDERSGRUPPER HER:Mvh
Torstein Salvesen
Nullvisjonen Agder
www.nullvisjonen-agder.no