Ferske sjåfører er ulykkesutsatte!

Fra Trafikksikkerhetshåndboka:

Virkningen av førers alder på nye føreres ulykkesrisiko

I løpet av de første 5-7 år man kjører bil synker ulykkesrisikoen drastisk. Personskaderisikoen for førere i alderen 20-24 år er omlag 50-60 % av personskaderisikoen for førere på 18 og 19 år. 
I en norsk undersøkelse der en registrerte antall ulykker som funksjon av antall måneder etter avlagt førerprøve fant man en reduksjon i antall ulykker på nær 50% i gruppen førere som hadde hatt førerkort i 8-10 måneder når man sammenlignet med de helt ferske førerne som bare hadde hatt førerkort i 1-2 måneder
Mer om saken her:
http://tsh.toi.no/index.html?22743
(Der kan du også lese at mye øvelseskjøring gir bedre sjåfører. Jo mer - jo bedre...)
Mvh
Torstein Salvesen
www.nullvisjonen-agder.no 

Her står egentlig alle regler...

Trafikkens Kardemommelov.

Paragraf 3 inneholder på en måte ALT:


§ 3.Grunnregler for trafikk.
Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.
Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen.Mvh
Torstein Salvesen, Nullvisjonen i Lister
www.nullvisjonen-agder.no

Dessverre er dette sant

Nylig hadde UP kontroll ved Evje sentrum. I løpet av kun 2 formiddagstimer skrev de hele 13 forelegg for manglende bilbelte og 1 for usikret barn i bil. Det første koster kr 1500, det andre kr 2000 + 2 prikker, men det er selvsagt mye viktigere å tenke på sikkerhet enn hva som forsvinner fra lommeboka.

I august omkom ei jente på 21 år på Langenesveien mellom Søgne og Kristiansand. Bilen traff en fjellknaus, men farten var ikke høy. Hennes sørgende storesøster bruker nå mye av sin tid til å reise rundt på ulike arrangementer og fortelle om ulykken. Det viktigste budskapet hennes er at lillesøster ikke brukte bilbeltet akkurat denne kvelden. Granskningen viser at beltet hadde reddet henne.

Ulike tellinger viser at 95-97% alltid bruker bilbeltet. Likevel utgjør de siste prosentene mange tusen bilister og passasjerer. Man skulle tro at vi var blitt flinkere i 2015.

Undersøkelser av fjorårets dødsulykker med til sammen 147 trafikkdrepte, viser at 40-50 av disse kunne levd i dag om de hadde brukt bilbeltet.Torstein Salvesen
Nullvisjonen
www.nullvisjonen-agder.no

SMS når du kjører - livsfarlig

Daglig møter man bilister som tydelig ser ned på sin telefon som de sitter med i hånda - ivrig opptatt med å tekste en sms, chatte, snappe eller hva det nå trykkes og klikkes på...

At dette er livsfarlig skjønner de fleste.
Hva kan man gjøre for å få ALLE til å skjønne dette??Se her hvilke tall de snakker om i USA:Mvh
Torstein Salvesen
www.nullvisjonen-agder.no
En ekkel opplevelse i morges

På vei fra Lyngdal til Farsund i morges skjedde det noe skummelt.

Jeg kjørte i 75-80 i en 80-sone. På en stor og oversiktlig busslomme stod det 4 barn og ventet på skolebussen. En av disse, en gutt på 11-12 år, mistet fotballen sin. Ballen traff fortauskanten og trillet ut i veien foran bilen min - og gutten løp etter, trolig på ren refleks.

Det er mange år siden jeg har tråkket så hardt på bremsepedalen. Det gikk bra. En halv time etter var jeg fortsatt skjelven i armene.

Hadde det vært glatt....

Jeg måtte stoppe på vei tilbake igjen fra besøket i Farsund for å ta bilde av stedet.Torstein Salvesen
Nullvisjonen

Påkjørsler av usynlige fotgjengere


Visste du at mange av disse gikk rundt i mørket uten refleks? Dette gjorde dem usynlige, og kostet mange av dem livet - og noen bilførere kom plutselig i en ekkel situasjon.

Mvh
Torstein Salvesen
Nullvisjonen
www.nullvisjonen-agder.noAntall eldre i trafikken øker sterkt


Antall førerkortinnehavere over 75 år har nesten femdoblet seg de siste 10 årene.

2004: 108.123
2014: 492.254Dette skyldes:
 • Økt andel av eldre i befolkninga
 • Sterkt økende førerkortandel i de aldersgruppene som etter hvert passerer 70 år.
Vi ser med andre ord en dobbelt effekt - og økningen er forventet å fortsette framover.


En utfordring:
 • Bortimot en femdobling av antallet førerkortinnehavere over 70 år viser at det er en stor endring i alderssammensetningen blant bilførere
 • Ca. 25% av de trafikkdrepte i 2014 var over 65 år
 • Det er mer sannsynlig at eldre skader seg selv i trafikken framfor at de skader andre. Dødsraten for bilførere over 75 år er fem ganger høyere enn gjennomsnittet – mens skaderaten er det dobbelte
 • Bakgrunnen for eldres spesielle situasjon i trafikken er blant annet dette: – redusert helse og fysikk (for eksempel benskjørhet, men også syn, hørsel, reaksjonsevne, motorikk) – mindre bilkjøring – noe som gir mindre vedlikeholdstrening av kjøreferdigheter – og vi ser hos alle aldersgrupper at ferdighetene synker med mindre de vedlikeholdes jevnlig


Mvh
Torstein Salvesen
www.nullvisjonen-agder.no


Rundballer må ikke legges for nærme veien

Visste du at rundballer må legges i god avstand fra veien?
Sikten kan bli for dårlig.

På samme måte er det med hagehekker.

Klipp hekken - flytt rundballene.

I tillegg er det slik at rundballene er svært harde å treffe. De ser kanskje myke ut, men er svært harde! En dødsulykke skjedde på Lista for en tid tilbake fordi en bil traff en rundball.


REGLER RUNDBALLER

Dersom fartsgrensen er 50 eller mindre skal avstanden fra veikant til rundballene være minst 4,5 meter.

Dersom fartsgrensen er 60 skal avstanden være minst 5 meter.

I 70 og 80 soner skal avstanden være minst 7 meter og i 90-soner 8 meter.
Mvh
Torstein Salvesen
Nullvisjonen i Lister
www.nullvisjonen-agder.no

110 km/t i Setesdal

For mange år siden fortalte folk en vits om hvordan Sverige i 1967 gikk over fra venstre- til høyrekjøring. Man innførte høyrekjøringen gradvis, først lastebilene, deretter…

Gjennom en lang vinter med mye kjøring i Setesdal, har jeg sett at en ny fartsgrense på 110 km/t trolig innføres gradvis der. Jeg savner informasjon om dette, men observasjoner har likevel satt meg på sporet av hvordan det fungerer.

Den nye grensen ser foreløpig ut til å gjelde biler av typen Porsche Cayenne, Audier og BMW-er med X-er, Q-er og 5- og 6-tall på og Mercedeser med M-er og L-er etc. på. Noen førere av andre bilmerker ser ut til å tro at den nye fartsgrensen gjelder alle menn i 40-50 årene.

Jeg håper vi kan få informasjon om hvordan ordningen fungerer – for snart er det kanskje neste gruppe bilister som får sjansen til å komme 2 minutter tidligere på hytta.Trafikkhilsen
Torstein Salvesen
Nullvisjonen
www.nullvisjonen-agder.no 

Syklister og bilister - ikke krig om veien

Et like sikkert vårtegn er dessverre presseoppslag om konflikter mellom bilister og syklist.
Vi kan ikke annet enn å be begge parter respektere hverandre, vise hensyn og være forsiktige. En «krig» om hvem som har mest rett til veien er ingen god strategi.
I perioden 2005-2012 omkom det 71 syklister i norsk trafikk. Et stort tall. Statens Vegvesen har analysert alle disse ulykkene i en egen temaanalyse. Tallene viser blant annet at:
 • 67 % av ulykkene har et motorkjøretøy involvert
 • 62 % av ulykkene skjedde i kryss og avkjørsler
 • 75 % av de drepte er gutter/menn
 • 87 % av ulykkene skyldes at syklisten har gjort slurvefeil, feilvurdert, misforstått eller tatt risiko
 • 34 % av ulykkene har dårlige siktforhold som medvirkende årsak, eks. hekker
 • 10 syklister omkom fordi syklisten befant seg i blindsonen til et tungt kjøretøy
Hjelm burde være en selvfølge, men av de 71 drepte i nevnte temaanalyse brukte hele 46 av dem ikke hjelm. Analysen viser at 25 av disse sannsynligvis kunne levd om de hadde brukt hjelm.
I tillegg er det viktig å minne syklister på viktigheten av å gjøres seg synlig med fargerike klær eller refleksvest hele året.

Torstein Salvesen
www.nullvisjonen-agder.no

Bilbeltet kunnet reddet 40-50 liv i fjor

Bruker du bilbelte - alltid?
Lærer du dine barn gode vaner - eller er det ikke så nøye?Bilbelte.
40-50 liv kunne vært spart årlig dersom alle hadde brukt bilbelte. Bilbeltet er det viktigste sikkerhetsutstyret i bilen.Mvh
Torstein Salvesen
Leder
Nullvisjonen i Lister
www.nullvisjonen-agder.no

Beltebruk i buss – ingen privatsak


Undersøkelser fra Statens Vegvesen viser at 97 % bruker bilbelte når de sitter i bil, men kun 36 % bruker belte i buss. Her må man informere for å øke bevisstheten og utfordre folks holdninger. Flere kontroller trengs nok også. Det er like viktig å bruke belte i buss som i bil.

En usikret passasjer i en bil kan ved en bråstopp bli slengt rundt inni bilen og ta livet av både seg selv og de andre i bilen. Dessverre er det flere eksempler på slike hendelser.

Man må for egen og andres sikkerhet sikre seg med bilbeltet. For egen sikkerhet må man også kreve at alle i bilen sikrer seg – det er ikke nok bare å tenke på egen sikring. 97 % skjønner dette.

En usikret passasjer i en buss kan ved en bråstopp bli slengt rundt inni bussen og ta livet av både seg selv og andre i bussen. Dessverre er det flere eksempler på slike hendelser.

Man må for egen og andres sikkerhet sikre seg med bilbeltet også i bussen. Kun 36 % skjønner dette – i alle fall er det kun 36 % som tar konsekvensen av dette og fester beltet.

For egen sikkerhet burde man ta ansvar og kreve at alle i bussen sikrer seg – det er ikke nok bare å tenke på egen sikring. Ved en bråstopp vil en usikret passasjer bak deg være en fare for deg selv. Tør du snu deg og kreve at han/hun tar på seg beltet?

 

Mvh
Torstein Salvesen
Nullvisjonen i Lister
www.nullvisjonen-agder.no

Ruskjøring er ikke bare alkoholrelatertFolkehelseinstituttet og politiet har tall som sier at det daglig foretas ca. 130.000 kjøreturer i ruspåvirket tilstand i Norge. Dette er ca. 2% av alle kjøreturer.


Ca. 20.000 turer kjøres under påvirkning av alkohol, ca. 30.000 i narkotikarus og ca. 80.000 der sjåføren er påvirket av legemidler.


Overfører man disse tallene til Lister blir det flere hundre kjøreturer her i regionen – daglig.


Tar man sterke medisiner eller kombinasjoner av flere typer medisiner er det viktig å ha avklart med legen at dette ikke er trafikkfarlig.


Undersøkelser viser at over 40% av trafikkulykkene har ruspåvirkning som eneste årsak eller medvirkende årsak.  


Har du mistanke om en ruspåvirket sjåfør – ring politiet. Du kan redde både sjåføren, eventuelle passasjerer, deg selv og andre trafikanter.


Uskarpt bilde? Ja, nemlig...Mvh
Torstein Salvesen
Nullvisjonen i Lister

nullvisjonen-agder.no