Beltebruk i buss – ingen privatsak


Undersøkelser fra Statens Vegvesen viser at 97 % bruker bilbelte når de sitter i bil, men kun 36 % bruker belte i buss. Her må man informere for å øke bevisstheten og utfordre folks holdninger. Flere kontroller trengs nok også. Det er like viktig å bruke belte i buss som i bil.

En usikret passasjer i en bil kan ved en bråstopp bli slengt rundt inni bilen og ta livet av både seg selv og de andre i bilen. Dessverre er det flere eksempler på slike hendelser.

Man må for egen og andres sikkerhet sikre seg med bilbeltet. For egen sikkerhet må man også kreve at alle i bilen sikrer seg – det er ikke nok bare å tenke på egen sikring. 97 % skjønner dette.

En usikret passasjer i en buss kan ved en bråstopp bli slengt rundt inni bussen og ta livet av både seg selv og andre i bussen. Dessverre er det flere eksempler på slike hendelser.

Man må for egen og andres sikkerhet sikre seg med bilbeltet også i bussen. Kun 36 % skjønner dette – i alle fall er det kun 36 % som tar konsekvensen av dette og fester beltet.

For egen sikkerhet burde man ta ansvar og kreve at alle i bussen sikrer seg – det er ikke nok bare å tenke på egen sikring. Ved en bråstopp vil en usikret passasjer bak deg være en fare for deg selv. Tør du snu deg og kreve at han/hun tar på seg beltet?

 

Mvh
Torstein Salvesen
Nullvisjonen i Lister
www.nullvisjonen-agder.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar