Her står egentlig alle regler...

Trafikkens Kardemommelov.

Paragraf 3 inneholder på en måte ALT:


§ 3.Grunnregler for trafikk.
Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.
Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen.Mvh
Torstein Salvesen, Nullvisjonen i Lister
www.nullvisjonen-agder.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar