Ferske sjåfører er ulykkesutsatte!

Fra Trafikksikkerhetshåndboka:

Virkningen av førers alder på nye føreres ulykkesrisiko

I løpet av de første 5-7 år man kjører bil synker ulykkesrisikoen drastisk. Personskaderisikoen for førere i alderen 20-24 år er omlag 50-60 % av personskaderisikoen for førere på 18 og 19 år. 
I en norsk undersøkelse der en registrerte antall ulykker som funksjon av antall måneder etter avlagt førerprøve fant man en reduksjon i antall ulykker på nær 50% i gruppen førere som hadde hatt førerkort i 8-10 måneder når man sammenlignet med de helt ferske førerne som bare hadde hatt førerkort i 1-2 måneder
Mer om saken her:
http://tsh.toi.no/index.html?22743
(Der kan du også lese at mye øvelseskjøring gir bedre sjåfører. Jo mer - jo bedre...)
Mvh
Torstein Salvesen
www.nullvisjonen-agder.no 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar