Glemte Erna noe?

I nyttårstalen sa vår statsminister: «2015 ble året med færrest antall drepte i trafikken i moderne tid. Bilene og veiene våre blir stadig tryggere.»

Ja, Erna har rett. Biler blir stadig sikrere, og de ulike bilfabrikkene konkurrerer nå mer om dette enn om motorkraft. En god utvikling.

Ja, Erna har rett. Veiene blir stadig sikrere, og fokuset på bygging av nye 4-felts veier har aldri vært større. Det samme kan vi si om sikring av tunneler, sideterreng, utbedring av kryss, romlefelt osv. En god utvikling.

Men, den viktigste faktoren for økt trafikksikkerhet er vår egen atferd. De aller fleste ulykker skyldes at trafikanter tar feil valg, og menn rammes mest. 75% av de trafikkdrepte er menn. I tillegg må det nevnes at hele 25% av de drepte er i alderen 18-24 år – høyrisikoalderen.

Viktigst av alt er våre holdninger i trafikken. Holdninger til fart, ruskjøring, bruk av bilbelte, bruk av telefon i bil, vikeplikt, refleks, hjelm, sikring av barn mm.

Trafikksikkerhet er en dugnad der vi alle må bidra! Vi kan mer enn halvere antall trafikkdrepte om alle holder fartsgrensene, kjører rusfritt, bruker bilbeltet og lar telefonen ligge.Torstein Salvesen
Nullvisjonen
www.nullvisjonen-agder.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar