SIKRING AV BARN

I Stortingsmelding 40 om trafikksikkerhet kan vi lese dette:

Bakovervendt sikring av barn i alderen 1–3 år i bil er registrert fra 2010. I løpet av denne perioden er andelen barn som er sikret bakovervendt økt fra 20 prosent til 49,3 prosent.

Økt bevissthet etter diverse informasjonskampanjer gir økt sikkerhet for barn.


Mvh
Torstein Salvesen
www.nullvisjonen-agder.no


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar