Lever du farlig?


En landsomfattende reflekstelling utført av Trygg Trafikk og Sparebanken 1 Forsikring viser at vi i Vest-Agder er nest dårligst i landet til å bruke refleks. Tellingen sier ikke noe om Listerregionen spesielt, men tallene er uansett en vekker. I Østfold bruker 45% refleks, men i Vest-Agder er vi helt nede i 20% i følge tellingen. Landsgjennomsnittet er skuffende 29%. På landsbygda er man flinkest – med 45% refleksbruk, mens tallene for byer er 26%.

 
Refleks er fotgjengernes billigste livsforsikring, og direktør i Trygg Trafikk, Kari Sandberg, har tatt til orde for at refleks burde bli påbudt – noe en MMI-undersøkelse sier at hele 78% av befolkningen er enige i. Kanskje et påbud ville øke bevisstheten vår?


Trygg Trafikks undersøkelse viser også at 1,2 millioner nordmenn har mer enn 10 reflekser liggende hjemme og at 250 000 har over 30 reflekser. Kun 1 prosent sier at de ikke har refleks. Hvorfor brukes de ikke? Man vil vel ikke bli påkjørt?

I løpet av de siste 5 år har 152 fotgjengere mistet livet i Norge – og 547 har blitt hard skadd. Mange av ulykkene skjedde ved kryssing av vei, eller langs en mørk vei. Middelaldrende og eldre er overrepresentert – våre barn er flinke refleksbrukere!

I vintermørket er det vanskelig å være bilist. Dersom fotgjengere bruker refleks er det noe lettere. Hittil i år er 18 fotgjengere og 12 syklister omkommet – vi vil ikke ha flere!

På med refleksen – vær så snill!

 

Fakta om refleks:

·         35 prosent av alle fotgjengerulykker skjer i mørket.

·         Med fjernlys kan bilføreren se deg på 400 meters avstand hvis du bruker refleks.

·         Når bilen bruker nærlys er du synlig på 140 meters hold med refleks.

·         Uten refleks er du synlig først på 25 meters hold. Det tilsvarer cirka ett sekund hvis bilen kjører i 80 km/t.

·         Med refleks reduseres risikoen for å bli påkjørt i mørket med 85 prosent.

(Kilde: Transportøkonomisk institutt, Trygg Trafikk)

  

Mvh

 

Torstein Salvesen
Leder
Nullvisjonen i Lister
www.nullvisjonen-agder.no

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar