Din siste SMS - som sjåfør


Fra 2. mai 2013 ble reglene for bruk av mobiltelefon i bil skjerpet. Jeg skal ikke gå inn på detaljene i dette – det har man lest alt om i diverse nyhetsoppslag tidligere.
 

Skal man ha regler for alt – og hvordan skal politiet klare å følge opp?

Poenget med de skjerpede reglene er å understreke viktigheten av å holde fokus på veien og trafikken og ikke på en skjerm. Reglene skjerpes for å gjøre det tryggere på veiene, så får vi håpe den enkeltes holdninger til lover og regler er veloverveide. Vi er nok mange som har sett en bil i delvis feil kjørebane mens sjåføren tekster på telefonen. Møteulykker er stygge ulykker. Husk at man kjører ca. 20 meter på ett sekund ved en fart på 70 km/t. Et par sekunders fokus på telefonen, navi-skjermen, nettbrettet…Utforkjøringer er også stygge.

De fleste ulykker skyldes vår egen atferd i trafikken – de valg vi tar. Det viktigste er den enkeltes holdninger og forståelse for trygg oppførsel i trafikken. Man jobber i trafikksikkerhetsarbeid parallelt med både lover, regler og holdninger.

Vi har for eksempel hatt påbud om bilbelte lenge, men noen velger dette bort. Vi har lenge hatt forbud mot håndholdt mobiltelefon i bil, men noen bryr seg ikke om dette. Vi har fartsgrenser – men mange overskrider disse voldsomt.

Holdningsskapende arbeid dreier seg om å få folk til å forstå – og endre atferd – om det er regler for dette eller ei. Eksempler på det siste kan være refleks og sykkelhjelm – det er ikke påbudt, men folk dør i trafikken pga manglende hjelm eller refleks. Det er klart man da «maser» om dette.

Reglene for mobiltelefon i bil er skjerpe for din og min trygghet. Din siste SMS som sjåfør bør nå være sendt – så slipper vi å få deg i fronten. Vi kan ikke godta at bilister vi møter langs veien sitter og tekster på telefonen!
 
Bilde: Faksimile VG

 
Mvh
Torstein Salvesen
Leder
Nullvisjonen i Lister
www.nullvisjonen-agder.no


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar