Holder du fartsgrensene?

Du er trafikklærer for dine barn hver dag. Din atferd og dine holdninger betyr svært mye.


Fart.
Fart er medvirkende årsak til over halvparten av dødsulykkene i trafikken. Er du et godt forbilde?


Bruk og del våre filmer!


Mvh
Torstein Salvesen
Leder
Nullvisjonen i Lister
www.nullvisjonen-agder.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar