Er du synlig eller usynlig?

Dette bildet viser 3 fotgjengere.

Fotgjengeren til venstre har valgt å gå uten refleks - hun i midten hadde glemt refleksen sin mens personen helt til høyre går så sjelden i mørket at han ikke bryr seg.

Ser du ingen? Nei - det er ofte slik dessverre...

 
 
MvhTorstein Salvesen
Leder
Nullvisjonen i Lister
www.nullvisjonen-agder.no 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar