GODT NYTT ÅR I TRAFIKKEN


God nytt år i trafikken - uten telefon

De fleste har nok fått med seg at det blir en viss skjerping av konsekvensene for bruk av telefon i bil fra nyttår. På tide, vil nok mange si. I tillegg til forelegget tildeles det nå to prikker i førerkortet. For de ferskeste sjåførene som er i prøvetiden vil det bety fire prikker.

Mange har bedt om enda strengere straffer – og vi skal ikke se bort ifra at det kan komme senere. Samferdselsdepartementet lover å følge utviklingen nøye, og øke både størrelsen på både boten og antall prikker om nødvendig.

Man bør forvente at sjåfører holder fullt fokus på vei og trafikk, men sånn er dessverre ikke virkeligheten.

Det er stor innsats fra mange hold når det gjelder holdningsarbeid knyttet til farefull atferd i trafikken, men for mange trafikanter trengs det også et «ris bak speilet». Holdningsarbeid på den ene siden – og straff på den andre siden. Innsats som ofte går hånd i hånd. Slik er det også med eksempelvis høy fart, bilbeltebruk og ruskjøring.

Nå er uoppmerksomhet knyttet til bruk av telefon i bil også med i skjerpet grad. Bra om dette kan hjelpe, for uoppmerksomhet er medvirkende årsak til svært mange alvorlige trafikkulykker.

Hva med et nyttårsforsett for din atferd i trafikken? «Jeg taster aldri på telefonen når jeg kjører!»

Mvh
Torstein Salvesen
Nullvisjonen i Lister
www.nullvisjonen-agder.no


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar