REFLEKS - DU VELGER SELV

Ferske tall for refleksbruk i Norge viser at 43% bruker refleks langs landevei utenfor tettbygd strøk. I tettbygde strøk er bruken nede i 28%. Alt for mange går «usynlige» rundt i trafikken i mørket, og 7 av 10 bilister har opplevd å nesten kjøre på en slik mørklagt fotgjenger uten refleks.

Det er ikke påbudt å bruke refleks, men det er et av de mange gode valg man kan ta i trafikken. Refleks reduserer risikoen for å bli påkjørt i mørket med 85%.

Foreldre er meget flinke til å utstyre sine barn med refleks, men en del glemmer å gjøre seg selv synlig.

De to aldersgruppene som blir mest påkjørt er eldre og ungdom – de samme gruppene som er aller dårligst til å bruke refleks. Og, ja, mange av påkjørslene skjer i mørket.

Sannsynligvis har du både refleksvester, refleksbrikker og annet i ditt hjem. Du velger selv om du tar dette i bruk. Tenk på deg selv, men tenk også på bilister som ikke ønsker å kjøre på deg. 
Jeg håper du gjør deg synlig i høst! Den nasjonale refleksdagen er 20. oktober – en slags siste frist.Mvh
Torstein Salvesen
Nullvisjonen i Lister

www.nullvisjonen-agder.no 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar