Eldre i trafikken har høy risiko

Trafikkdrepte i alderen 65+

De fleste vet at de yngste bilførerne er mest utsatt for ulykker i trafikken – der aldersgruppen 18-24 er spesielt utsatt. Ulykkestallene viser at risikoen er «normal» for den voksne generasjonen etter at ungdomsalderen er tilbakelagt, men så stiger den for de eldre.
Eldre er en utsatt gruppe når vi snakker om trafikkulykker. Samtidig er det viktig å få med at eldre er forskjellige, akkurat som alle andre trafikanter. Mange eldre er gode til å kjøre bil, flinke til å bruke refleks og har god helse og selvinnsikt i egne ferdigheter.

Men når vi ser på statistikk for bilførere som er 65-74 år, er ulykkestallene høye. For bilførere over 75 år er ulykkestallene dessverre enda høyere, nesten på nivå med ungdommene.

For aldersgruppen 65+ har de siste 15 årene vist en svak, men jevn nedgang i antall trafikkdrepte. 2013 og 2014 viste høye ulykkestall, mens de foreløpige tallene fra 2015 heldigvis igjen tyder på at nedgangen fortsetter.

I 2014 var ca. 25% av de trafikkdrepte over 65 år. I 2015 var andelen ca. 20%.


Det blir flere og flere eldre i trafikken

Antall eldre over 75 år som har førerkort har femdoblet seg de siste 10 årene. Dette skyldes en økende andel eldre i befolkningen generelt, og det viser også at eldre ønsker å fortsette å være i aktivitet med ulike reiser og ferier.

For 10 år siden var det ca. 100.000 førerkortinnehavere over 75 år i Norge. Nå er antallet ca. 500.000 – en enorm økning. Økningen vil nok fortsette, da andelen som har førerkort i aldergruppene som nærmer seg 75 år er meget stor i forhold til tidligere.

Dødsraten for bilførere over 75 år er i dag fem ganger høyere enn for gjennomsnittsbilisten. Ulykker der eldre trafikanter er involvert får oftere et fatalt utfall enn for ulykker der yngre er involvert. Kroppen tåler rett og slett mindre med årene.

Vi må være forberedt på at det økende antallet eldre i trafikken også kan vises i ulykkesstatistikken. Men vi må også forebygge best mulig.


Hva kjennetegner eldres situasjon som trafikanter?

Mange eldre opplever redusert helse og fysikk. Dette kan gå ut over for eksempel syn, hørsel, mobilitet, reaksjonstid og hukommelse.

Kanskje kjører man sjeldnere bil, og får dermed mindre trening mht kjøreferdigheter. Jevnlig vedlikehold/trening gir bedre ferdigheter og mer trygghet.


Ulykkestyper for eldre

Flest eldre dør i ulykker med bil, enten som førere eller som passasjerer. Det er også høye tall for de som er utsatt for påkjørsler av bil, buss og trikk. Tallene er for lave mht eldres refleksbruk. Ofte er det dessverre en sammenheng med påkjørsler her.

Der eldre blir påkjørt av en bil, viser statistikken at bilfører også ofte er en eldre person.
Temaet venstresving i kryss er viktig å merke seg. Mange eldre kolliderer med møtende biler når de skal svinge på eller av en vei – situasjoner der de krysser motgående kjørebane og har vikeplikt. Ulykkene skjer ofte fordi den eldre enten ikke har sett møtende trafikk eller har feilvurdert avstand og fart.


Hva kan vi gjøre?

Mange eldre ønsker å friske opp kunnskaper om trafikk – og spesielt bilkjøring. Trafikkmengden øker, nye motorveier bygges, det bygges nye rundkjøringer og plandelte kryss o.l.
De populære kursene «Bilfører 65+» er nå tilbake og kan anbefales. Etter tre år uten kurstilbud er det nå full fart igjen med kursing. Statens Vegvesen holder månedlig kurs ved sine trafikkstasjoner i Flekkefjord og Mandal, ingen i Lyngdal foreløpig – men altså mange tilbud rundt en halvtimes kjøring østover eller vestover. Man melder seg på via nettsidene til Statens Vegvesen eller Nullvisjonen.

Flere tusen bilførere har gjennomført «Bilfører 65+», og tilbakemeldingene er svært gode. Kursene består av to samlinger på 3-4 timer, ingen eksamen eller risiko for å miste førerkortet – bare god og hyggelig repetisjon og påfyll. Deltakerne er selv med på å bestemme innholdet i kurset, og temaer kan være forbikjøring, lysbruk, motorvei, lyskryss, rundkjøringer mm.


                                                                                                                                          

Torstein Salvesen
Nullvisjonen
www.nullvisjonen-agder.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar