"Rumlefelt" i midten av veien

Har du sett hvor mange plasser det er frest opp ulike "rumlefelt" langs den gule midtstripa i veien?
Disse feltene redder liv!

Sjekk her hva Transportøkonomisk institutt kan fortelle om virkningen:

Midtoppmerking

Transportøkonomisk institutts t
rafikksikkerhetshåndbok oppsummerer mer enn 2000 nasjonale og internasjonale forskningsrapporter om trafikksikkerhet. Her kan du på en enkel måte få svar på hvilke trafikksikkerhetstiltak som virker og hvor kostnadseffektive de er.
tsh.toi.no

Møteulykker er blant de mest alvorlige ulykkene og mange av disse ulykkene skjer fordi en fører kommer over i motgående kjørefelt på grunn av uoppmerksomhet eller søvnighet. Analyser av politirapporterte ulykker i USA viser at kun omtrent 5% av alle møteulykkene skjer i forbindelse med forbikjøring, at føreren mister kontroll over kjøretøyet eller feil på kjøretøyet. Omtrent halvparten av møteulykkene skjer på rett veg, mens omtrent 38% skjer i kurver (Najm, Sen, Smith og Campbell, 2003).
I Norge i 2000 til 2009 ble 19% av alle skadde og drepte i politirapporterte ulykker skadd / drept i møteulykker. Blant de drepte i politirapporterte ulykker er det 39% som ble drept i møteulykker.
Analyser av dødsulykker i Norge i årene 2005 til 2008 viser at sovning eller manglende oppmerksomhet har vært en medvirkende årsak til 3 av 18 (17%) møteulykker med vogntog hvor et vogntog var utløsende part og i minst 19 av 64 møteulykker med vogntog hvor et annet kjøretøy var utløsende part (Assum og Sørensen, 2010).
Forsterket midtoppmerking omfatter oppmerkingstiltak som er kombinert med fresetiltak. Det mest vanlige fresetiltaket er rumleriller. Rumleriller produserer lyd og vibrasjon ved overkjøring. Hensikten er å varsle førere om at kjøretøyet er i ferd med å krysse midtlinjen. Rumleriller er som regel frest, men kan også være rullet ned i ny asfalt når den fortsatt er myk (”rolled rumble strips”).


Tabell 3.26.1: Virkninger av ulike typer forsterket midtoppmerking på antall ulykker.
Prosent endring av antall ulykker
Ulykkens alvorlighetsgrad
Ulykkestyper som påvirkes
Beste anslag
Rumleriller på innsiden / på tvers av midtlinjeoppmerkingen
Uspesifisert skadegrad
Alle ulykker
-12
Personskadeulykker
Alle ulykker
-11
Dødsulykker
Alle ulykker
-80
Uspesifisert skadegrad
Møteulykker
-23
Personskadeulykker
Møteulykker
-25
Uspesifisert skadegrad
Alle ulykker om dagen
-8
Uspesifisert skadegrad
Alle ulykker om natten
-32
Rumleriller på utsiden av midtlinjeoppmerkingen
Uspesifisert skadegrad
Alle ulykker
-13
Uspesifisert skadegrad
Møteulykker
0

OBS:
Undersøkelser og statistikker viser oss at møteulykker pga eks. uoppmerksomhet og sovning utgjør hele 39% av dødsulykkene. Dette er den vanligste årsaken til dødsulykker i trafikken. Dette bør lære oss å holde fokus på veien – ikke på eks. telefonen. Dette bør også lære oss å være uthvilte og edru bak rattet.

Statistikken viser oss også at forsterket midtoppmerking reduserer antall dødsulykker opptil 80%.


Sammendrag av
Torstein Salvesen
Nullvisjonen i Lister
www.nullvisjonen-agder.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar